ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก

ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์...

banchang

 

 

125318350_1851503915015379_6622427216835367891_o.jpg

 

125208842_1851503775015393_5508670871867622993_o.jpg

 

125250346_1851503531682084_999509664647614254_o.jpg

 

วันที่ 13-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนมีระบบที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ฝึกอบรม ณ อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

- ศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านม้าร้อง หมู่ที่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

- ศึกษาดูงาน ณ ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

- สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ โรงแรมเอเชียชะอำ

 

123626718_1841540792678358_942938004276620224_n.jpg

 

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

122785233_1834694626696308_5701664172243439648_o.jpg123138467_1834694590029645_7123936766742926176_o.jpg122991797_1834694613362976_2631759394839530860_o.jpg122874232_1834694740029630_322390146333631170_o.jpg123024941_1834694773362960_7023311330129777394_o.jpg123026066_1834694776696293_3133174348184130842_o.jpg122834194_1834694610029643_7396360942456794883_o.jpg

 

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) และประธานสภาอบต.บ้านฉาง ,ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ดูพื้นที่น้ำเน่าเสีย บริเวณคลองบางโพธิ์เหนือ ตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 1 เชื่อมกับตำบลบางโพธิ์เหนือ

122063288_1825194497646321_9050882262366359486_o.jpg122400003_1825194530979651_4971893365447065089_o.jpg122395780_1825194577646313_164599069094474430_o.jpg122065672_1825194604312977_6237720339341472991_o.jpg121964482_1825194560979648_6741135011107300624_o.jpg122210150_1825194630979641_8755066414398148260_o.jpg121736684_1825194504312987_222213033417155924_o.jpg

 

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

30963__0.jpg30963__5.jpg30963__2.jpg30963__1.jpg30963__3.jpg30963__8.jpg

 

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

119985576_1796653423833762_3004280455892452704_o.jpg120192460_1796653510500420_6506623807891056418_o.jpg120161588_1796653437167094_475463498039419474_o.jpg120127846_1796653517167086_7778520143748800815_o.jpg120032479_1796653443833760_2279565616660658409_o.jpg119981777_1796653527167085_7110444102827358062_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

119928476_1796543997178038_6070932724979569299_o.jpg120013399_1796544230511348_1593633518428904906_o.jpg119987619_1796544000511371_3875471925984497600_o.jpg119981778_1796544150511356_7857213529196446154_o.jpg119992868_1796544157178022_8769516515447219271_o.jpg119953396_1796544090511362_7368849484751442589_o.jpg119983601_1796544147178023_6211413630914290364_o.jpg119982964_1796544097178028_8592197343782475449_o.jpg

 

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนายฉัตร  เผือกกันสี (ผู้สูงอายุตำบลบ้านฉาง) ณ ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

119222519_1787576801408091_4565959526212641448_o.jpg119439114_1787576714741433_8064781088498633663_o.jpg119439114_1787574111408360_5640728536697738692_o.jpg119131517_1787576701408101_1991852079385712055_o.jpg119137662_1787574338075004_250741036159873712_o.jpg119469509_1787576791408092_3672307227916144056_o.jpg119217057_1787576768074761_5598638434545153647_o.jpg119287843_1787574244741680_1043942195831687763_o.jpg119743544_1787576858074752_2644567803073654199_o.jpg119452576_1787574104741694_2131261968707573153_o.jpg

 

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงวิชาการด้านการปราบปรามและป้องกันการทุจริต ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง)พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์กายภาพบำบัด โดย โรงพยาบาลปทุมธานี, สาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี, มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ, อบต.บ้านฉาง, เทศบาลตำบลบางหลวง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

119144522_1785580001607771_4221607686542909137_o.jpg119166113_1785580088274429_4181794739172234411_o.jpg119166980_1785579971607774_1300809977333890876_o.jpg119137869_1785580244941080_3488159920097679143_o.jpg119168866_1785580204941084_8649971683059357007_o.jpg119022769_1785579901607781_8712894123070253106_o.jpg119165927_1785579904941114_79909041383077690_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างอบต. ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

119183878_1782843395214765_5598550925697487419_o.jpgS__8519810.jpg119021860_1782843401881431_5708536835957130965_o.jpg119106798_1782843391881432_6507299979895315373_o.jpgS__8519808.jpg

 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการให้บริการประชาชนเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

119043706_1782841235214981_1043382234031984817_o.jpg119063291_1782841295214975_7410307549791732323_o.jpg119056305_1782841858548252_2627713677091833512_o.jpg119119112_1782841711881600_1629655207113374469_o.jpg119064788_1782841245214980_2791288293708516717_o.jpg119019049_1782841511881620_3500567623313344786_o.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง  อ.เมือง จ.ปทุมธานี

118306818_1767837783381993_2955746222997762860_o.jpg118069685_1767838053381966_1042720257294675060_o.jpg118213199_1767838023381969_4102661175684764382_o.jpg118242410_1767837943381977_2678048160565265601_o.jpg118270670_1767837893381982_6962653326751359793_o.jpg118307086_1767837853381986_6643671311357307845_o.jpg118315944_1767838080048630_1982822224895129888_o.jpg

 

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายศักดิ์ชาย  ธนะรัชต์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลบ้านฉาง ร่วมกับอบต.บ้านฉาง และศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า หมู่ที่ 2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านฉาง

118146962_1765916636907441_2049609728703660685_n.jpg118286970_1765916706907434_6710888023006966750_n.jpg118192482_1765916806907424_5007116362724707941_n.jpg118035148_1765916530240785_1017572180246443651_n.jpg118212779_1765916906907414_3348145678912690252_n.jpg118174777_1765916573574114_2977823774441356221_n.jpg118155961_1765916893574082_1566050686027042894_n.jpg118115546_1765916733574098_285566647625818625_n.jpg

 

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และสงเสริมการลดขยะโดยการจัดทำถังขยะในครัวเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

117994810_1765846833581088_7691575567707141017_n.jpg118072029_1765846773581094_5669264565328450399_n.jpg117956473_1765846903581081_4755563471398512702_n.jpg118248029_1765846986914406_1172057306647787626_n.jpg118011510_1765846790247759_6088502917559470477_n.jpg118282949_1765847020247736_5349454629838891965_n.jpg118189932_1765846966914408_1749926269072220585_n.jpg118049883_1765846850247753_5004339951465562508_n.jpg118195550_1765846926914412_1073113758699592056_n.jpg

 

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่แจกข้าวสาร จำนวน 15กก./ครัวเรือน ณ พื้นที่ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

118138613_1762032920629146_4648111969000914097_o.jpg117769362_1762032827295822_4009732903382803576_o.jpg118130239_1762039417295163_3688041005741250278_o.jpg118274929_1762039357295169_5519587965977506480_o.jpg117944925_1762032910629147_6808852635870664054_o.jpg118130790_1762032767295828_4286686523415879561_o.jpg117825510_1762033173962454_2459476612896052228_o.jpg117628556_1762033083962463_5419524897852453442_o.jpg118118254_1762039420628496_3836171189290253654_o.jpg117972151_1762039310628507_9007543341622868175_o.jpg

117595888_1759931560839282_382617207261797552_n.jpg

 

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมเกษตรกรเพื่อพัฒนาความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

117851376_1758993804266391_1770296226326335406_o.jpg117812817_1758993890933049_5052727231142825760_o.jpg117543766_1758993794266392_4435672009657201985_o.jpg117638570_1758994014266370_2532968506463502869_o.jpg117594366_1758993810933057_5960508883461141116_o.jpg117774940_1758993880933050_5409083941164284415_o.jpg

sdsfff.jpg

 

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__8020009.jpgS__8020015.jpgS__8020016.jpgS__8020014.jpgS__8020019.jpgS__8020022.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายศักดิ์ชาย  ธนะรัชต์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลบ้านฉาง ร่วมกับอบต.บ้านฉาง และศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า หมู่ที่ 2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านฉาง

117328231_1754818058017299_2506672488973802829_o.jpg117616854_1754817808017324_1192080622704737360_o.jpg117445489_1754817891350649_3575208518500220704_o.jpg117317571_1754817811350657_5257590611228452078_o.jpg117289932_1754818194683952_8851166981516561063_o.jpg117386412_1754817894683982_6466651784881996823_o.jpg117644496_1754818201350618_1540656240655826015_o.jpg117186790_1754817991350639_3422021617804912225_o.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__8012070.jpgS__8012078.jpgS__8012067.jpgS__8012073.jpgS__8012076.jpgS__8012071.jpg

 

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยพนักงานอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่ละตำบล ร่วมกับอำเภอเมืองปทุมธานี นำโดย นายอาวุธ  วิเชียรฉาย (นายอำเภอเมืองปทุมธานี) จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ บริเวณซอยกิตติจิตต์ (ขนส่งปทุมธานี)

 

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อสม.ตำบลบ้านฉางร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นอบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลบ้านฉาง ณ วัดนักบุญมาร์โก (ST.MARK THE EVANGELIES CATHOLIC CHURCH) หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

116869915_1750083781824060_554508701450492261_o.jpg117383790_1750083998490705_5417314161755237552_o.jpg116834549_1750083775157394_8907846467720586051_o.jpg116869520_1750083751824063_1033965452883735275_o.jpg117182825_1750083855157386_5773481104283052368_o.jpg117444989_1750084048490700_8151671038841299599_o.jpg117121530_1750083881824050_523430051935377170_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี (หลักสูตรการทำดอกไม้จากใบเตย)

116592339_1741690885996683_1344676412136439370_o.jpg116434220_1741690745996697_93597587609993464_o.jpg116340350_1741690859330019_2824763827568171243_o.jpg114181025_1741690762663362_1422309442494155743_o.jpg116433472_1741690669330038_1192213612782089643_o.jpg115764673_1741690665996705_1163371949008670558_o.jpg114265406_1741690725996699_173147402619883771_o.jpg116431097_1741690912663347_1326958807332148955_o.jpg116798472_1741690655996706_3386003600373272817_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ(นายกอบต.บ้านฉาง) ร่วมกิจกรรมการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการบำรุงรักษาแม่น้ำ ลำคลองให้สะอาด ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ วัดดาวเรือง ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

113545652_1741486646017107_4875585318113727228_o.jpg114072893_1741486699350435_3498387143813591237_o.jpg115762500_1741486779350427_8923478288341075013_o.jpg116793862_1741486696017102_8570199387972142156_o.jpg116567004_1741486649350440_72512552949752170_o.jpg114093370_1741486796017092_299634264711260386_o.jpg116443023_1741486712683767_218184955355479443_o.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี (หลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพรการพอกเข่าด้วยสมุนไพรการแช่เท้าสมุนไพร)

113736792_1740692546096517_8903795948618136335_o.jpg116427925_1740693059429799_7815727764043727747_o.jpg115759239_1740692992763139_5705857270211804327_o.jpg115718583_1740692506096521_7213585791764715727_o.jpg113221711_1740693086096463_1469213245562385370_o.jpg114624378_1740692646096507_1125638890629429260_o.jpg113268898_1740692876096484_2364922740778840280_o.jpg114119472_1740692916096480_3915635221169119067_o.jpg115768653_1740692502763188_9127992947294121925_o.jpg

 

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี (หลักสูตรการทำขนมหวาน)

 

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี (หลักสูตรการเลี้ยงปลาสวยงามและการขยายพันธุ์ไม้ประดับ)

110035913_1735017576664014_2867223398000030308_o.jpg109293129_1735017796663992_4746285258910581315_o.jpg111009804_1735017346664037_7375865216251114077_o.jpg110340507_1735017356664036_7957209268824402960_o.jpg113680539_1735017613330677_8191088836897999590_o.jpg109760601_1735017719997333_5848481540223828889_o.jpg112588944_1735017339997371_238166854599228708_o.jpg110315095_1735017509997354_917804626279612314_o.jpg109758883_1735017619997343_8766058790495342301_o.jpg114072898_1735017526664019_5747740999878233302_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

110210438_1735021176663654_2072889698341894514_o.jpg111114958_1735021189996986_1194089215335293369_o.jpg109870597_1735021329996972_485715395437271668_o.jpg112872980_1735021293330309_8200970508228250167_o.jpg110806832_1735021369996968_8281623249373646016_o.jpg110035921_1735021433330295_3932230394974685425_o.jpg113357620_1735021186663653_2480078755208441518_o.jpg114712285_1735021406663631_8704664211172592160_o.jpg112215392_1735021286663643_2281801474903707020_o.jpg110227162_1735021366663635_2042152738815425296_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__7774577.jpgS__7774572.jpgS__7774573.jpgS__7774570.jpgS__7774575.jpgS__7774574.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี (หลักสูตรการสานกระเป๋าจากผักตบชวา)

110803398_1734016590097446_1149707364092015360_o.jpg109130344_1734016690097436_5108586180763823933_o.jpg114248521_1734016533430785_6628151550165210373_o.jpg110334904_1734016760097429_1064484563407289701_o.jpg109775815_1734016520097453_8344597526135312523_o.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__7766044.jpgS__7766047.jpgS__7766041.jpgS__7766043.jpgS__7766040.jpgS__7766042.jpg

 

109464276_1727195574112881_4790540319043336011_o.jpg

 

110201402_1727195404112898_1624288491303564484_o.jpg

 

109934330_1727195074112931_1552533950657875718_o.jpg

 

108141117_1727194790779626_2722742343786945775_o.jpg

 

109714157_1727193347446437_6904336866145891446_o.jpg

 

108190674_1726417937523978_2981464408908219384_o.jpg

 

110202767_1726311434201295_3744129507618166969_o.jpg

 

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ลงสำรวจพื้นที่ท่อประปาแตกชำรุด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

75089989_1710479699117802_7673647629748353570_o.jpg106214124_1710479815784457_2081771629878315335_o.jpg106024476_1710479705784468_3417519733688991832_o.jpg106493621_1710479905784448_2784580479767859179_o.jpg106464115_1710479755784463_6550256284685851459_o.jpg82279138_1710479882451117_7352495554476808208_o.jpg106109839_1710479852451120_2683493494819855756_o.jpg

 

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ฟาร์มปทุมรัฐ ริมถนน หมู่ 1 ถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ, ริมถนน หมู่ที่ 2 ซอยผลสำราญ (กลุ่มบ้านผู้ใหญ่พิมล) ซอยทองหล่อ ซอยวัดราษฎร์ ริมคลองบางหลวง ซอยใจเกื้อ ซอยไก่โต้ง ซอยที่ดินอบต. สวนผัก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

106098700_1710478622451243_7483934256635562729_o.jpg106507718_1710478635784575_6060357521054780682_o.jpg106115917_1710478752451230_9182938341599959749_o.jpg106487122_1710478722451233_8064423259436536974_o.jpg83426154_1710478689117903_5353736747825498034_o.jpg106103476_1710478662451239_2446068268532066147_o.jpg106165086_1710478682451237_472354676356382746_o.jpg106006437_1710478609117911_5925760647508529656_o.jpg

 

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน1 หมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่บ้านอุไรยา(ซอยร่มไทร) หมู่บ้านทัศนีย์ หมู่บ้านรัชนานนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

106277315_1710477609118011_1848764431583671341_o.jpg106379567_1710477689118003_5447491887977681829_o.jpg76259974_1710477735784665_9073118987139420669_o.jpg83424003_1710477599118012_7519454694819880955_o.jpg106120567_1710477529118019_2034382233986013880_o.jpg83439391_1710477545784684_6711340293113810875_o.jpg106064819_1710477629118009_8859636079569170293_o.jpg75625225_1710477539118018_4964461237064126670_o.jpg106505166_1710477455784693_7688419554984915826_o.jpg73221786_1710477679118004_7430266318320422301_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ หมู่บ้านราชาปทุม หมู่บ้านเพชรปทุม หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน2 หมู่บ้านบางหลวง ชุมชนร่มเย็น ซอยตานาค หมู่ 2

83033294_1710475899118182_5711268070155262126_o.jpg106203382_1710475912451514_588898478810551681_o.jpg106087660_1710476079118164_7675654275258296309_o.jpg106080152_1710476109118161_8822258085199522257_o.jpg106124720_1710475905784848_6717633378494462542_o.jpg106173219_1710475989118173_9163146447562486116_o.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้บริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ณ ชุมชนสวนผัก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

106085065_1706247906207648_2688722502737830078_o.jpg105928454_1706247649541007_5800309583725607379_o.jpg106023705_1706247666207672_1748292195857254479_o.jpg104689982_1706247732874332_3106869247418913797_o.jpg105622870_1706247592874346_2705159247245012265_o.jpg105622870_1706247746207664_105235751914434622_o.jpg106022319_1706247719541000_7301589164209483749_o.jpg106000255_1706247576207681_144027472333596446_o.jpg

 

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 พนักงานอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

104287715_1704341673064938_4151509951964057862_o.jpg105388596_1704341626398276_6373054460193313774_o.jpg105599722_1704341503064955_3481505483985345828_o.jpg106214124_1704341536398285_3967500539886585537_o.jpg

 

105400164_1704338526398586_4539191705033445825_n.jpg

 

83418389_1703141693184936_4034247902797786679_n.jpg

 

106000735_1703141519851620_296347144471947570_n.jpg

 

105568720_1703138136518625_66750180569173535_n.jpg

 

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้บริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ณ เลียบคลองบางโพธิ์เหนือ

 

หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

19.63__0016.jpg19.63__0019.jpg19.63__0001.jpg19.63__0007.jpg19.63__0005.jpg19.63__0008.jpg19.63__0003.jpg

104445224_1698038047028634_7778158078794086798_n.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้บริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ณ ซอยร่มไทร และหมู่บ้านทัศนีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

18.63__0008.jpg18.63__0004.jpg18.63__0005.jpg18.63__0010.jpg18.63__0022.jpg18.63__0014.jpg18.63__0006.jpg18.63__0001.jpg

83236160_1698037870361985_3863259804909245095_n.jpg

 

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กองช่างอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ดำเนินการซ่อมบำรุงถนนซอยตานาค หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

104173544_1694021214096984_8982018070997738697_n.jpg102875248_1694021250763647_4537292229301670434_n.jpg103940912_1694021197430319_9148526948349773085_n.jpg102743586_1694021270763645_2700065939516054919_n.jpg

 

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้บริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ณ ปทุมรัฐฟาร์ม ริมทางบายพาส ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ 2 และหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 1ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

102573632_1693371310828641_7803586602336352306_o.jpg102445300_1693371140828658_6599556909781954226_o.jpg104183195_1693370860828686_4888860743448177405_o.jpg103975629_1693371354161970_2591043498446136485_o.jpg102416233_1693371117495327_321481441112497150_o.jpg102566423_1693371494161956_5006317130899576842_o.jpg103972258_1693371174161988_2310796821751191447_o.jpg102402250_1693370987495340_1997716271398915776_o.jpg104212075_1693370870828685_4600722362576972943_o.jpg102288790_1693370954162010_503736352747818485_o.jpg

 

เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เรื่อง การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ที่ดินของภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้บริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ณ ซอยทองหล่อ ซอยวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซอยใจเกื้อ และซอยไก่โต้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ประวัติอบต.บ้านฉาง

บ้านฉางเป็นชื่อตำบลหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาสาเหตุที่ชื่อบ้านฉาง เนื่องจากในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พวกมอญที่เมืองเมาะตะมะถูกพม่ากดขี่หนัก ได้อพยพเข้ามาในพระราชอาณาจักไทย เดินทางเข้ามาทางเมืองตากบ้าง เมืองอุทัยธานีบ้าง และด่านพระเจดีย์สามองค์ แขวงเมืองกาญจนบุรีบ้าง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดให้เตรียมการต้อนรับครอบครัวมอญอพยพครั้งนี้ ดังกล่าวไว้ในพระราชพงศาวดารตอนหนึ่งว่า “เมื่อทราบข่าวครัวมอญอพยพเข้ามา จึงโปรดให้กรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จขึ้นไปคอยรับครัวมอญอยู่ที่เมืองนนทบุรี ติดต่อเมืองปทุมธานี ให้ทำยุ้งฉางข้าวไว้ จัดจากและไม้สำหรับสร้างบ้านเรือนและเสบียงอาหารของพระราชทานออกไปรับครัวมอญทางหนึ่ง โปรดให้เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีเป็นผู้ใหญ่เสด็จกำกับไปด้วย ทางเมืองตากนั้นโปรดให้เจ้าพระยาอภัยภูธร มีสมุห์นายกเป็นผู้ขึ้นรับครัวมอญถึงเมืองนนทบุรีเมื่อวันพุธ เดือน 9 แรม 3 ค่ำ ปีกุน สัปตศกจุลศักราช 1177 พ.ศ. 2358 เป็นจำนวน 50,000 เศษ โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งภูมิลำเนาในแขวงเมืองปทุมธานีบ้าง เมืองนนทบุรีบ้าง เมืองนครเขื่อนขันธ์บ้าง ฉางข้าวที่จัดไว้บริการมอญอพยพนั้น” ต่อมาภายหลังก็ตั้งเป็นวัดขึ้น เรียกว่า “วัดฉาง” เป็นศูนย์รวมชุมชนในเวลาต่อมา

       พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในฤดูฝน มีลำคลองล้อมรอบพื้นที่ตำบล ได้แก่ คลองบางหลวง, คลองบางโพธิ์เหนือ, คลองทางหลวง, คลองคอวัง, คลองจอมทอ

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง คลิิ๊กที่นี่


mapbc

สัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง

banchang

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง

“ยุ้งฉาง”  หมายถึง ตำบลบ้านฉางมีพื้นที่การเพาะปลูกเพื่อทำการเกษตร

“ดอกบัว”  หมายถึง ความสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญหาร 

อักษร “องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี” รวมทั้งยุ้งฉางกับดอกบัว หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญหาร

 

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง

“ตำบลมุ่งพัฒนา เพียบพร้อมงานบริการ สืบสานประเพณีไทย นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง

ร่วมแรงต้านยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประชาชน

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

อยู่ห่างจากที่ว่าการอ.เมืองปทุมธานี ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 7.46 ตารางกิโลเมตร

หรือประมาณ 4,622 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลคลองบางโพธิ์เหนือฝั่งใต้ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยมีคลองบางโพธิ์เหนือเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมีคลองบางหลวงเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลเมืองปทุมธานี และเทศบาลบางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

แหล่งน้ำธรรมชาติ คือ คลองที่ขุดจากแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อนำไปใช้ในภาคการเกษตร มีจำนวน 2 คลอง คือ

1. คลองบางหลวง

2. คลองบางโพธิ์เหนือ

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง คือ คลองขุดเชื่อมจากคลองบางหลวงและคลองบางโพธิ์เหนือ จำนวน 3 คลอง คือ

1. คลองทางหลวง

2. คลองคอวัง

3. คลองจอมทอ

เนื้อที่ พื้นที่ความรับผิดชอบของอบต.บ้านฉาง มีเนื้อที่ 7.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,622 ไร่

ตำบลบ้านฉางมีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านคลองบางโพธิ์เหนือ

หมู่ที่ 2 บ้านเจ้าคุณ

หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางหลวง

หมู่ที่ 4 บ้านวัดโคกฝั่งใต้

แบ่งการปกครองเป็น 2 ส่วน คือ

1. องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านคลองบางโพธิ์เหนือฝั่งใต้

หมู่ที่ 2 บ้านเจ้าคุณ

หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางหลวง

2. เทศบาลตำบลบางหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางหลวง

หมู่ที่ 4 บ้านวัดโคกฝั่งใต้

ตำบลบ้านฉางเดิมมีด้วยกันทั้งหมด 7 หมู่บ้าน แต่ได้ถูกแยกไปรวมกับตำบลบางปรอก จำนวน 3 หมู่บ้าน จึงเหลือเพียง 4 หมู่บ้าน และต่อมา หมู่ที่ 3 ส่วนใหญ่ และหมู่ที่ 4 ทั้งหมู่ ได้ถูกแยกไปรวมกับเทศบาลตำบลบางหลวง ทำให้อบต.บ้านฉางมีพื้นที่รับผิดชอบ 2/4 ส่วน คือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 บางส่วน

ตารางครัวเรือนตำบลบ้านฉาง (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม
1 644 708 1,352
2 1,982 2,086 4,068
3 117 131 248
รวม 2,743 2,925 5,668

จำนวน หมู่บ้านและชุมชน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1

1. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 1

2. หมู่บ้านทัศนีย์ หมู่ที่ 1

3. ชุมชนร่มไทร (ซอยนกอินทรีย์) หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

1. หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1 หมู่ที่ 2

2. หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 2 หมู่ที่ 2

3. หมู่บ้านนิมิตรสุข (ซอยใจเกื้อ) หมู่ที่ 2

4. หมู่บ้านบางหลวง หมู่ที่ 2

5. หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 9 หมู่ที่ 2

6. หมู่บ้านเพชรปทุม หมู่ที่ 2           

7. หมู่บ้านราชาปทุม หมูที่ 2

8. ซอยตานาค หมู่ที่ 2

9. ชุมชนร่มเย็น หมู่ที่ 2

10. ซอยทองหล่อ หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3

1. ชุมชนสวนผัก หมู่ที่ 3

สถานที่สำคัญทางศาสนา

1. มัสยิดยามีอุ้ลอิสลาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง จำนวน 1 แห่ง

2. วัดนักบุญมาร์โก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง จำนวน 1 แห่ง 

กลุ่มมวลชนจัดตั้ง

1. กลุ่มเกษตรกรพัฒนาตำบลบ้านฉาง ทั้ง 3 หมู่ (โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี)

2. กลุ่มสตรีตำบลบ้านฉาง

3. อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตำบลบ้านฉาง (อสม.)

4. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลบ้านฉาง (อปพร.)

5. สมาคมผู้สูงอายุตำบลบ้านฉาง

6. ชมรมเต้นแอโรบิคตำบลบ้านฉาง

7. กองทุนองค์กรสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านฉาง (ออมวันละบาท)

8. กองทุนหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่

9. กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษตำบลบ้านฉาง

10. กองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลบ้านฉาง

11. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อบต.บ้านฉาง

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในตำบลบ้านฉาง

1. บริษัทเกรทวอลล (1988) จำกัด

2. บริษัทเดอะเพ็ท จำกัด

3. บริษัทไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)

thaimitsuwa

4. บริษัทปูนซีเมนนครหลวง  (ประเทศไทย) จำกัด

5. บริษัทเพชรธานีคอนกรีต จำกัด

pettanee

6. บริษัทมารีนวู๊ดเวิร์ค จำกัด

7. บริษัทลุมพินีเพนท์ จำกัด

8. บริษัทออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด

9. บริษัทเอส.วี.เค. เซฟแอนด์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

svk

11. บริษัทเอ็ม.ไอ.เอส (ประเทศไทย) จำกัด

12. บริษัทเบสคอน (ไทยแลนด์) จำกัด

beskon

13. บริษัทฮีโน่ พีที จำกัด

hino

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง

ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์

23 แนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การศึกษา การกีฬา และการแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนามาตรฐานการศึกษาก่อนวัยเรียน ฯลฯ

2. สนับสนุนส่งเสริมการกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน  สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

3. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม ฯลฯ

 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย

แนวทางการพัฒนา

1. สนับสนุนสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ

3. ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนในตำบล ฯลฯ

 

 

 

 

 

4. ส่งเสริมการดูแลรักษาความสะอาดและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ฯลฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1. ปรับปรุงก่อสร้าง, ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ฯลฯ

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์, ก่อสร้างทางเดินเท้า, ท่อระบายน้ำ, ประตูท่อระบายน้ำ ฯลฯ

3. ปรับปรุงขยายเขต, ซ่อมแซมประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ

4. ก่อสร้างอาคาร, ลานกีฬา, ลานอเนกประสงค์และปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร,

ลานกีฬา, ลานอเนกประสงค์

 

 

 

 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนา

1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในตำบล ฯลฯ

2. รักษาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแม่น้ำลำคลอง ฯลฯ

 

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ส่งเสริมงานกิจกรรมด้านศาสนาและรัฐพิธี

 

 

 

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิต

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการ

 

 

 

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

3. สนับสนุนการสร้างฐานข้อมูล พัฒนาระบบสารสนเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

4. สนับสนุนการดำเนินงานของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพ

5. สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

สถานศึกษาในตำบลบ้านฉาง

ข้อมูลทั่วไป   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ได้ประกาศจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจ้าคุณ (ชื่อเดิม) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 ตามพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จำนวน 1 ศูนย์ และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง” ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ที่ตั้งเลขที่ 46 หมู่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี  โทรศัพท์. 02581-3372 ต่อ 202

ปรัชญา

 “เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาอย่างสมวัย พัฒนาจิตใจอย่างมีคุณธรรม”

วิสัยทัศน์

          “มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กทุกคนในตำบลได้มีโอกาสพัฒนาตนตามศักยภาพและสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข”

อัตลักษณ์

อ่อนน้อม ไหว้สวย มารยาทงาม ตามวัยเด็ก

ภารกิจ

1. การอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

2. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมด้านการเล่น และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหา

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

5. พัฒนาครูและบุคลากรที่จัดการศึกษาปฐมวัย

6. พัฒนาสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ให้เหมาะสม ปลอดภัย

การรับสมัคร

1. คุณสมบัติของเด็ก

1.1 ต้องมีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2558

1.2 ต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง

1.3 ควรช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง เช่น สามารถบอกคุณครูเวลาที่ปวดปัสสาวะ หรืออื่นๆ

2. หลักฐานการสมัคร

          2.1 ผู้สมัคร (ตัวเด็ก)

          2.2 สำเนาสูติบัตรของเด็ก จำนวน 2 ฉบับ

          2.3 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

          2.4 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็ก จำนวน 2 ใบ

          2.5 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง) จำนวน 2 ฉบับ

          2.6 รูปถ่ายของเด็ก ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 6 รูป

          2.7 สมุดบันทึกสุขภาพ

บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน

บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา

ลำดับที่  รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1 จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลลานกีฬา  ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

ส่งเสริมการออกกำลังกาย

การส่งเสริมการออกกำลังกาย

 ลำดับที่ รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการเล่นโยคะ  ดาวน์โหลดเอกสาร
 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคเพื่อสุขภาพ  ดาวน์โหลดเอกสาร

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode