หน้าแรก

แผนดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ลำดับที่  รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร  
แผนดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี พ.ศ. 2563 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำแผนฯ/ บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศใช้แผนฯ/ ประกาศ/ รูปเล่มแผนฯ  
1 แผนดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี พ.ศ. 2562   บันทึกข้อความ/ประกาศ/รูปเล่มแผนฯ  

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร คลิ๊กที่นี่

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คลิ๊กที่นี่

ตัวอย่างคำขอข้อมูลข่าวสาร

แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร คลิ๊กที่นี่

 

ตัวอย่างคำขอข้อมูลข่าวสาร คลิ๊กที่นี่

คณะกรรมการศูนย์ฯ

ลำดับ  รายการ วันที่ลงประกาศ
ดาวน์โหลดเอกสาร 
4  

คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 006/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข้อมูลข่าวสาร คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง 

 ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 

บันทึกข้อความ ที่ 159/2562  เรื่อง ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.บ้านฉาง

 ลว.10พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 

คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 104/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข้อมูลข่าวสาร คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง

 ลว.8พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร 
1  

รูปคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ดาวน์โหลดเอกสาร

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง