ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

Smileys
Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek

คำสั่ง

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

คำสั่ง เรื่อง...

คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 091/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 75/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจนับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองคอวัง หมู่ที่ 2 ช่วงหมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.19มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 031/2562 เรื่องมอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักงานปลัด (แก้ไขเพิ่มเติม) ลว.23ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ คำสั่งอบต.ที่ 017/2562 ลว.22ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ คำสั่งอบต.ที่ 016/2562 ลว.22ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ คำสั่งอบต.ที่ 015/2562 ลว.22ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ คำสั่งอบต.ที่ 014/2562 ลว.22ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ คำสั่งอบต.ที่ 013/2562 ลว.22ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ คำสั่งอบต.ที่ 012/2562 ลว.22ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ คำสั่งอบต.ที่ 011/2562 ลว.22ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ คำสั่งอบต.ที่ 010/2562 ลว.22ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ คำสั่งอบต.ที่ 009/2562 ลว.22ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 230/2561 เรื่องมอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักงานปลัด ลว.29ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการให้บริการประชาชนเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 คำสั่งที่ 144/2561 ลว.26ก.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


อนุมัติให้ผู้นำชุมชน กำน้ัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาและผู้บริหารตำบลบ้านฉางเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา และผู้บริหารตำบลบ้านฉาง เกี่ยวกับประชาธิปไตยภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คำสั่งอบต. ที่ 137/2561 ลว.16ก.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คำสั่งอบต. ที่ 138/2561 ลว.16ก.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คำสั่งอบต.ที่ 117/2561 ลว.7มิ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ คำสั่งอบต. ที่ 094/2561 ลว.27เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.บ้านฉาง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.บ้านฉาง คำสั่งอบต. ที่ 90/2561 ลว.11เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอบต.บ้านฉาง คำสั่งอบต. ที่ 82/2561 ลว.30มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกิตติจิตต์ (ขนส่ง) หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.20ก.พ.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

อนุมัติให้ผู้บริหารสมาชิกสภา และประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมประชาชนในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คำสั่งอบต. ที่ 026/2561 ลว.1ก.พ.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉางให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน คำสั่งอบต. ที่ 009/2561 ลว.15ม.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คำสั่งอบต. ที่ 008/2561 ลว.15ม.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.บ้านฉาง คำสั่งอบต. ที่ 007/2561 ลว.15ม.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บ้านฉางและสถานที่ให้บริการ คำสั่งอบต. ที่ 006/2561 ลว.15ม.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์เพื่อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการช่วงเวลาพักเที่ยง คำสั่งอบต. ที่ 005/2561 ลว.15ม.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

มอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักปลัด (แก้ไขเพิ่มเติม) คำสั่งอบต.ที่ 276/2560 ลว.29ธ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร


มอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองคลัง คำสั่งอบต.ที่ 227/2560 ลว.17.ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

มอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คำสั่งอบต.ที่ 226/2560 ลว.17ต.ค.60 าวน์โหลดเอกสาร


มอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองช่าง คำสั่งอบต.ที่ 225/2560 ลว.17ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร


มอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักงานปลัด คำสั่งอบต.ที่ 224/2560 ลว.17.ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร


 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000006123
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
947
828
2683
275
5850
53
6123

Your IP: 3.209.80.87
Server Time: 2019-10-15 19:19:07