ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

Smileys
Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek

คำสั่ง

งานบริหารงานบุคคล

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ลว.28ก.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ลว.1เม.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ลว.29ก.ย.57 ดาวน์โหลดเอกสาร


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งอบต.บ้านฉางที่ 85/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ลว.20เม.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ลว.22พ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความเรื่องการขออนุมัติจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ที่193/2561 ลว.7มิ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลว.7มิ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความ เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ 196/2561 ลว.15มิ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศใช้คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร


แผนการจัดการความรู้ในองค์กร

แผนการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผนบริหารความต่อเนื่อง

แผนบริหารความต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประมวลจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร

 

นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง...

หลักเกณธ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


หลักเกณธ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และการเพิ่มค่าจ่างของลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


หลักเกณธ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


หลักเกณธ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ลว.1ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


กำหนดส่วนราชการของอบต.บ้านฉาง ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ลว.3ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

การปรับปรุงตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลอัตราว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ของอบต.บ้านฉาง ลว.10ส.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.18เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. และลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.18เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลว.2มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รับโอน (ย้าย) พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลว.2มี.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร


การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉางให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน ลว.16ม.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศผลการเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัด อบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.27พ.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัด อบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.21พ.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไปของอบต.บ้านฉาง ลว.1พ.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร


แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.11ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร


นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลว.11ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร


นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.11ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร


เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลว.11ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง ลว.11ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว.11ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กำหนดส่วนราชการขององต.บ้านฉาง ลว.11ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.10ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. และลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.10ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ผลการเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะสังกัดสำนักปลัดอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลว.31ก.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ผลการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 ลว.30ก.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 ลว.26ก.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ลว.7ก.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ผลการคัดสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว.29มิ.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรประเภทพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลว.26มิ.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลว.31ม.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศผลการเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ สังกัดสำนักงานปลัดอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลว.7ก.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ สังกัด สำนักปลัดอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลว.4ก.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสาร


รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลว.30มิ.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร


รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ของอบต.บ้านฉาง ลว.15มิ.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลว.19เม.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1) ลว.1เม.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร


การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉางให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน ลว.18ม.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสาร


ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง ลว.14 ต.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว.14ต.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร


การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน ลว.12ม.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) ลว.29ก.ย. 57 ดาวน์โหลดเอกสาร

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000006160
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
984
828
2720
275
5887
53
6160

Your IP: 3.209.80.87
Server Time: 2019-10-15 19:39:41