ข่าวประชาสัมพันธ์

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

ประชาสัมพันธ์...

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต. ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

_0010_resize.jpg_0006_resize.jpg_0003_resize.jpg_0004_resize.jpg


วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__4407308_resize.jpgS__4407305_resize.jpgS__4407307_resize.jpgS__4407306_resize.jpgS__4407303_resize.jpgS__4407310_resize.jpg

 


 

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ร่วมต้อนรับนายอำเภอเมืองปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการ เนื่องในงาน อำเภอเมืองปทุมธานี ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอเมืองปทุมธานี ณ บริษัทออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทอีซูซุ ปทุมธานี) ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

71655893_1444482332384208_6506482408097841152_o_resize.jpg71558379_1444482412384200_7256998110231003136_o_resize.jpg71049760_1444482485717526_1873726383922872320_o_resize.jpg70515411_1444482025717572_5640976794929594368_o_resize.jpg71298016_1444482122384229_8370066012002844672_o_resize.jpg71499201_1444481972384244_7760533199771402240_o_resize.jpg72649866_1444482445717530_6552031652963418112_o_resize.jpg71257250_1444481959050912_381808891668725760_o_resize.jpg71402459_1444482352384206_5485256918752559104_o_resize.jpg71390597_1444482529050855_8645380072875753472_o_resize.jpgวันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสภาอบต.บ้านฉาง

S__4341933_resize.jpgS__4341928_resize.jpgS__4341929_resize.jpgS__4341936_resize.jpgS__4341934_resize.jpgS__4341927_resize.jpg

spd62

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ร่วมรณรงค์การใช้ตะกร้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

71593600_1435484343284007_2179954348082069504_o_resize.jpg71087928_1435484336617341_2613494931125174272_o_resize.jpg71894721_1435484329950675_7098988509679058944_o_resize.jpg


วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 กองช่างอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ออกปฏิบัติภารกิจเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการระบายน้ำ เนื่องจากฝนที่ตกจากเมื่อคืนก่อนทำให้น้ำระบายไม่ทัน เอ่อท่วมบริเวณทางเข้าบ้าน ณ บ้านเลขที่ 9/18 หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานีวันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานเปิดการประชุมอาสาสมัครป้องกันกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านฉาง (อปพร.ตำบลบ้านฉาง) ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

70884241_1435474693284972_6928590419559186432_o_resize.jpg71016820_1435474596618315_1498881386587619328_o_resize.jpg70791249_1435475043284937_5433205935214428160_o_resize.jpg70584980_1435475009951607_8854604263624540160_o_resize.jpg70767377_1435474603284981_60968778753638400_o_resize.jpg

 


วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานผระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__4079693_resize.jpgS__4079687_resize.jpgS__4079690_resize.jpgS__4079695_resize.jpgS__4079692_resize.jpgS__4079694_resize.jpg


วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

S__4079649_resize.jpgS__4079643_resize.jpgS__4079648_resize.jpgS__4079646_resize.jpgS__4079650_resize.jpg


วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมทัศนศึกษา) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ (ปทุมธานี) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 กองคลังอบต.บ้านฉาง ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ณ ห้องกองคลังอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__3940366_resize.jpgS__3940364_resize.jpgS__3940365_resize.jpgS__3940362_resize.jpgS__3940363_resize.jpg


วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__3858480_resize.jpgS__3858496_resize.jpgS__3858486_resize.jpgS__3858488_resize.jpgS__3858489_resize.jpgS__3858484_resize.jpgS__3858498_resize.jpgS__3858509_resize.jpg

 


 

วันที่ 22-25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดเชียงราย

 

 

 

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__3620878_resize.jpgS__3620880_resize.jpgS__3620886_resize.jpgS__3620883_resize.jpgS__3620881_resize.jpg

 


 

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__3604716_resize.jpgS__3604711_resize.jpgS__3604721_resize.jpgS__3604724_resize.jpg

 

 

 

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ. 2562 ณ บริเวณ สวนเทพปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

68809199_1401770426655399_7571761926754009088_o_resize.jpg67959931_1401770926655349_8029650537664217088_o_resize.jpg68907806_1401768259988949_5181684593002020864_o_resize.jpg68700183_1401770176655424_8409919747981836288_o_resize.jpg67962891_1401770583322050_4597156401763057664_o_resize.jpg68411340_1401770039988771_7180161003571642368_o_resize.jpg68589186_1401768816655560_231476399129493504_o_resize.jpg

 

 

 

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ บริเวณซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__3563611_resize.jpgS__3563621_resize.jpgS__3563607_resize.jpgS__3563613_resize.jpgS__3563615_resize.jpgS__3563592_resize.jpgS__3563626_resize.jpg

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉางจัดกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__3547454_resize.jpgS__3547479_resize.jpgS__3547418_resize.jpgS__3547465_resize.jpgS__3547462_resize.jpgS__3547443_resize.jpgS__3547416_resize.jpgS__3547467_resize.jpgS__3547466_resize.jpgS__3547461_resize.jpg

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__3547300_resize.jpgS__3547303_resize.jpgS__3547304_resize.jpgS__3547299_resize.jpg

 

 

 

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉางจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__3522603_resize.jpgS__3522611_resize.jpgS__3522609_resize.jpgS__3522598_resize.jpgS__3522601_resize.jpg

 


 

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉางจัดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__3473473_resize.jpgS__3473470_resize.jpgS__3473462_resize.jpgS__3473467_resize.jpgS__3473468_resize.jpg

 


 

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริฯ หลักสูตรการทำกระเป๋าสานจากผักตบชวา ณ อบต.บ้านฉาง

S__3473488_resize.jpgS__3473479_resize.jpgS__3473492_resize.jpgS__3473496_resize.jpgS__3473459_resize.jpgS__3522583_resize.jpgS__3473478_resize.jpg582019__0002_resize.jpg

 


 

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริฯ หลักสูตรการเลี้ยงไส้เดือน ณ อบต.บ้านฉางและฟาร์มไส้เดือน

S__3473514_resize.jpgS__3473503_resize.jpgS__3473519_resize.jpgS__3473520_resize.jpgS__3473510_resize.jpgS__3473531_resize.jpgS__3473513_resize.jpgS__3473504_resize.jpgS__3473508_resize.jpgS__3473507_resize.jpg

 


 

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริฯ หลักสูตรการผูกผ้า-จับจีบ ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 


 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี รับการประเมินจากทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น (Local Preformance Assessment : LPA) ประจำปี 2562

67404308_1387510668081375_7128071949443399680_n_resize.jpg67244767_1387510674748041_2761148158640652288_n_resize.jpg67267334_1387510661414709_9213097452880527360_n_resize.jpg67680664_1387510841414691_7216034473098346496_n_resize.jpg67158488_1387510581414717_8433705753608454144_n_resize.jpg67061437_1387510664748042_4497153190696845312_n_resize.jpg67337849_1387510544748054_7307652537908199424_n_resize.jpg

 


 

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พนักงานอบต.บ้านฉาง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณที่ทำการอบต.บ้านฉาง

67413733_1387503701415405_7953864456746827776_n_resize.jpg67403223_1387504004748708_1571013064516435968_n_resize.jpg67500910_1387503668082075_3466631068545712128_n_resize.jpg67386702_1387503728082069_8751581565995188224_n_resize.jpg67172042_1387503811415394_6800284748401868800_n_resize.jpg67183457_1387504098082032_9180454043573551104_n_resize.jpg67063749_1387503761415399_1834692578675523584_n_resize.jpg

 

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉางจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริฯ ในหลักสูตรการทำปาท่องโก๋ ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__3350719_resize.jpgS__3350686_resize.jpgS__3350732_resize.jpgS__3350689_resize.jpgS__3350730_resize.jpgS__3350691_resize.jpgS__3350723_resize.jpgS__3350737_resize.jpgS__3350684_resize.jpgS__3350727_resize.jpg

 


 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

23762__0016_resize.jpg23762__0018_resize.jpg23762__0012_resize.jpg23762__0017_resize.jpg23762__0019_resize.jpg

 

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกกรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ ฯ หลักสูตรการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง

S__3350707_resize.jpgS__3350704_resize.jpgS__3350709_resize.jpgS__3350698_resize.jpgS__3350705_resize.jpg67571001_1385255724973536_4337765665852096512_n_resize.jpgS__3350697_resize.jpg67170953_1385255828306859_3552875308929515520_n_resize.jpgวันที่21-23 มิถุนายน 2562 อบต.บ้านฉาง จัดอบรมโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ(นายกอบต.บ้านฉาง) ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำโดยกองช่างอบต.บ้านฉาง ณ บริเวณหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 1 และซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2

64474913_1359523547546754_2275161257499688960_n_resize.jpg64515085_1359523884213387_4374452559234990080_n_resize.jpg64390534_1359523490880093_8754666159967567872_n_resize.jpg64782056_1359523740880068_900285395042828288_n_resize.jpg64674389_1359523650880077_3223904681189179392_n_resize.jpg64596202_1359523620880080_2976260848336502784_n_resize.jpg64396814_1359523514213424_4174870329547554816_n_resize.jpg64574536_1359523594213416_8081322430208933888_n_resize.jpg64356549_1359523440880098_8171664773767757824_n_resize.jpg


วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ร่วมแสดงความยินดีกับนายชาญ พวงเพ็ชร์ (นายกอบจ.ปทุมธานี) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

8089.jpg8088_resize.jpg8090.jpg

 


วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาสวนเทพปทุมธานี ณ สวนเทพปทุม อ.เมือง จ.ปทุมธานี

oio634_resize.jpgoio631_resize.jpgoio632_resize.jpgoio633_resize.jpgoio629_resize.jpgoio628_resize.jpgoio630_resize.jpg

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

S__2539587_resize.jpgS__2539588_resize.jpgS__2539582_resize.jpgS__2539589_resize.jpgS__2539583_resize.jpg

 


 

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เรื่องติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

S__2539607_resize.jpgS__2539604_resize.jpgS__2539601_resize.jpgS__2539609_resize.jpg

 


 

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กองช่างอบต.บ้านฉาง ปฏิบัติภารกิจขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดโคลน ณ บริเวณซอยร่มไทร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

62524885_1351728664992909_475970573550223360_o_resize.jpg62430429_1351728658326243_5456968211146735616_o_resize.jpg62233587_1351728741659568_6517244960486457344_o_resize.jpg61340007_1342736289225480_235331269716606976_n.jpg62306032_1351728674992908_8581603978943397888_o_resize.jpg62239330_1351728731659569_4764288719010136064_o_resize.jpg

 


 

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

oio627_resize.jpgoio625_resize.jpgoio624_resize.jpgoio626_resize.jpg

 


 

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

oio62_resize.jpgoio623_resize.jpgoio621_resize.jpgoio622_resize.jpg

 


 

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2

61295918_1342736309225478_6850345057547976704_n_resize.jpg61340007_1342736289225480_235331269716606976_n_resize.jpg61349335_1342736102558832_3366518881274298368_n_resize.jpg61261020_1342736152558827_1928767734145875968_n_resize.jpg61270771_1342736192558823_6260452675494608896_n_resize.jpg

 


 

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

61193072_1340918869407222_8632689720121360384_n_resize.jpg61330534_1340918989407210_5923105787785248768_n_resize.jpg61596707_1340918876073888_822421469077176320_n_resize.jpg61219670_1340918176073958_247913522439127040_n_resize.jpg61099649_1340919172740525_1020904741187616768_n_resize.jpg61379817_1340919232740519_3232953004755779584_n_resize.jpg61116324_1340918936073882_1454726176437174272_n_resize.jpg

 


 

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉษง จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

S__2277444_resize.jpgS__2277441_resize.jpgS__2277442_resize.jpgS__2277443_resize.jpg

 


 

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง ร่วมกิจกรรมการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 22-27 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณวัดชินวราราม

60937380_1338036996362076_792620567910940672_n_resize.jpg61152638_1338037239695385_6790369236578467840_n_resize.jpg60796686_1338036976362078_5594902438772473856_n_resize.jpg60881699_1338036963028746_7683438210390687744_n_resize.jpg60815028_1338037079695401_5794555677154213888_n_resize.jpg

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน" คลิ๊กที่นี่

 

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง ร่วมกิจกรรมการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 22-27 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

765525_resize.jpg765526_resize.jpg765522_resize.jpg765523_resize.jpg765527_resize.jpg

 


 

ขอเชิญประชาชนตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้2 ช่องทาง คือ

 

1. เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/wfz87z และ

 

2. สามารถแสกนQR-code เพื่อตอบแบบสอบถาม 

 

Clip 9

 

**ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับ EIT) หมายถึง ประชาชนทั่วไป กลุ่มบุคคล หน่วยงาน ห้างร้านและอื่นๆ ที่มาติดต่อราชการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 จิตอาสาตำบลบ้านฉาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณคลองเปรมประชา ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


วันที่ 23-25 เมษายน พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาและผู้บริหาร ตำบลบ้านฉาง เกี่ยวกับประชาธิปไตยภาคพลเมือง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเอเชียชะอำ หาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรีวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรม "วันสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ" ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

DSC04027_resize.JPGdsdfsfsfsfsfsffssf.jpgDSC04006_resize.JPGDSC04014_resize.JPGDSC03992_resize.JPGDSC04084_resize.JPGDSC04039_resize.JPGDSC04028_resize.JPGDSC04008_resize.JPGDSC04060_resize.JPG

 


 

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ 2562 สมาคมผู้สูงอายุอบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2562 ณ ที่ทำการ อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

56644944_1304173049748471_3547430729212231680_n.jpg56679300_1304173096415133_5650598977666547712_n.jpg56721476_1304173316415111_7163292330538041344_n.jpg57113161_1304173109748465_4838548914011373568_n.jpg56604892_1304173283081781_1715306403540762624_n.jpg56790914_1304173466415096_7216393974745923584_n.jpg56542893_1304173179748458_3229661930230644736_n.jpg56656128_1304173059748470_4670757100241027072_n.jpg

 

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ลงพื้นที่ในตำบลบ้านฉาง ตามโครงการกำจัดวัชพืชในลำคลองภายในตำบลบ้านฉาง บริเวณท้ายหมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

55961941_1300250836807359_3639704360650276864_o.jpg56274035_1300250720140704_5221150764017123328_o.jpg56480326_1300250740140702_6721207794822807552_o.jpg56226048_1300250730140703_7592425778919243776_o.jpg56169735_1300250856807357_6811838231902945280_o.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ บริเวณซอยตานาค และริมคลองบางหลวง หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

56310294_1299578376874605_7300812759539646464_o.jpg56328652_1299578606874582_3643524403347587072_o.jpg56749129_1299578620207914_413547759388327936_o.jpg56373593_1299578546874588_8449194908916383744_o.jpg55925784_1299578533541256_1448023433295167488_o.jpg

 

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

55939805_1298869553612154_4249372348387426304_o.jpg56162809_1298869476945495_1723121517442629632_o.jpg55864941_1298869576945485_7653312798675435520_o.jpg56315707_1298869480278828_2138791664985047040_o.jpg55906327_1298869490278827_1747565881426182144_o.jpg

 

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมทั้งพนักงาน ข้าราชการ อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ร่วมต้อนรับกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่นพร้อมบุคลากร กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

56405452_1298246057007837_9131888052333969408_o.jpg55949803_1298246003674509_2500684844841828352_o.jpg56764558_1298246093674500_6233041214958993408_o.jpg55614018_1298246000341176_4954096470715269120_o.jpg55840592_1298246010341175_3284733461188837376_o.jpg

 

 

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ บริเวณซอยทองหล่อ,ซอยวัดราษฎร์,ซอยใจเกื้อ,ซอยไก่โต้ง หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

55704804_1295498403949269_1258727624511848448_n.jpg56205074_1295498867282556_3951809570942222336_n.jpg55554401_1295498430615933_1023799106763489280_n.jpg55554531_1295498607282582_440478583018749952_n.jpg56285248_1295498890615887_3274767788442386432_n.jpg55744559_1295498847282558_8110304882407243776_n.jpg

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการกำจัดวัชพืชในลำคลองภายในตำบลบ้านฉาง ณ บริเวณซอยวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

55500763_1294574287375014_2956709508665049088_o.jpg55516305_1294574277375015_7378585825472151552_o.jpg55519544_1294574267375016_6770327746649260032_o.jpg

 

 

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

54728995_1293450350820741_1771080835961716736_n.jpg55553862_1293450294154080_2876229226061627392_n.jpg55849486_1293450250820751_8767760729274056704_n.jpg54727872_1293450224154087_4251525660306046976_n.jpg55576297_1293450217487421_2356523979788779520_n.jpg

 

 

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานเปิดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเกษตรกรเพื่อพัฒนาความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

55576495_1293445804154529_7658523684927176704_n.jpg55453744_1293445664154543_4309162420611317760_n.jpg54731330_1293445824154527_8187240872098660352_n.jpg54798628_1293446010821175_5838595365569298432_n.jpg55473473_1293445767487866_1628978810726645760_n.jpg55564384_1293445960821180_8421592597214003200_n.jpg

 

 

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

54799625_1292562724242837_3418772969520889856_o.jpg54728782_1292562807576162_9181936541730078720_o.jpg55887733_1292562714242838_5198992250347978752_o.jpg54798645_1292562730909503_8214263801302745088_o.jpg55441114_1292562870909489_2164910546522996736_o.jpg

 

 

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

55541983_1292562050909571_5731166864717905920_o.jpgS__1589282.jpg55576125_1292562027576240_1401687092722925568_o.jpg55525891_1292562110909565_8340159677979426816_o.jpg

 

 

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 พนักงานอบต.บ้านฉาง  อ.เมือง จ.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดที่ทำการอบต.บ้านฉาง

55446997_1290727151093061_5308944143270019072_n_resize.jpg54514221_1290727057759737_5465281970751668224_n_resize.jpg52607929_1290726934426416_1468999207460274176_n_resize.jpg54436591_1290726847759758_5644956021999796224_n_resize.jpg54518614_1290727074426402_7232639770147422208_n_resize.jpg54279226_1290726974426412_8627827868681895936_n_resize.jpg55560523_1290727097759733_2490739401391341568_n_resize.jpg55686834_1290727004426409_8188463331460251648_n_resize.jpg

 

 

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ บริเวณริมถนนหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

54514264_1290724031093373_3574512967619706880_n.jpg54435685_1290724237760019_1313367781839732736_n.jpg55504298_1290724774426632_163641982009212928_n.jpg54267926_1290724694426640_6334205248311132160_n.jpg54278318_1290724351093341_8927699130919157760_n.jpg54398985_1290723944426715_5783958287732965376_n.jpg55523452_1290724874426622_9045500884028489728_n.jpg54433644_1290724687759974_239840658959892480_n.jpg

 

 

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี  จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

 

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมพนักงานและลูกจ้างอบต.บ้านฉาง ร่วมประชุมการทำความตกลงร่วมมือกันในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

101143_resize.jpg101141_resize.jpg101144_resize.jpgS__1540296_resize.jpg101142_resize.jpgS__1540293_resize.jpgS__1540285_resize.jpgS__1540288_resize.jpgS__1540286_resize.jpg

 

 

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ หมู่บ้านเพชรปทุม และหมู่บ้านราชาปทุม หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

 

ss

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1 และหมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

fire4362

 

แผนการดำเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562

pandog.jpg

 

 

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการ

 

 

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอนุรักษ์ แม่น้ำ ลำคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

52592576 1266916400140803 5063552844670435328 n

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดซอยตานาค หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ตามโครงการรณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชนตำบลบ้านฉางน่าอยู่ ประจำปี พ.ศ. 2562

52469061_1271003436398766_4476815700211531776_n_resize.jpg52326992_1271003589732084_2061251051272536064_n_resize.jpg52602486_1271003456398764_2168482962880856064_n_resize.jpg52608808_1271003629732080_7335387319286890496_n_resize.jpg52650551_1271003476398762_4863653685051260928_n_resize.jpg52420921_1271003503065426_7345289147344486400_n_resize.jpg52602604_1271003653065411_7572274217568174080_n_resize.jpg

 

 

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่1/2562 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__1179675_resize.jpgS__1179676_resize.jpgS__1179674_resize.jpgS__1179677_resize.jpg

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ร่วมประชุมคณะกรรมการในระดับท้องถิ่นอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

51482003_1260778800754563_3451386833747836928_n_resize.jpg51551217_1260778770754566_2603912451065905152_n_resize.jpg51366345_1260778690754574_4438598252283035648_n_resize.jpg51748887_1260778707421239_7320107444850393088_n_resize.jpg51672130_1260778610754582_1290320231415152640_n_resize.jpg51489304_1260778697421240_1707517948500901888_n_resize.jpg

 

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เรื่องการคัดแยกขยะต้นทางจากครัวเรือน

51444081_1256327804532996_3549430869712175104_n_resize.jpg51486400_1256327727866337_216001142335733760_n_resize.jpg50954307_1256327644533012_7121443298782216192_n_resize.jpg51103714_1256327721199671_393173989314265088_n_resize.jpg50946202_1256327637866346_8900340687459844096_n_resize.jpg50986167_1256327701199673_1719081314721726464_n_resize.jpg51129487_1256327841199659_8456192626117312512_n_resize.jpg

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดศาลาพักผู้โดยสารในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ตามโครงการรณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชนตำบลบ้านฉางน่าอยู่ ประจำปี พ.ศ. 2562

 

 

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผุ้นำชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

50822269_125235740_n_resize.jpg50799438_12523574216_n_resize.jpg50687349_1259931008_n_resize.jpg50549128_125235740159781184_n_resize.jpg50587068_1252357888_n_resize.jpg

 

 

วันที่ 15-17 มกราคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมประชาชนในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 กองช่างอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ประชุมการเข้าร่วมตรวจพื้นที่ก่อสร้างถนนช่วงตอน NS3 ตามข้อร้องเรียนของประชาชน ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

49895826_1244989325666844_6277920569480445952_n_resize.jpg50055557_1244989225666854_5977307772549595136_n_resize.jpg49811665_1244989209000189_72519672389435392_n_resize.jpg50546845_1244989335666843_5406432341746778112_n_resize.jpg50699285_1244989419000168_5639160814037368832_n_resize.jpg50096419_1244989315666845_1199356509167812608_n_resize.jpg

 

 

วันที่ 11-13 มกราคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

49582338 1234342836731493 1478734352132079616 n

 


 

49671274 1234342686731508 5874958989648723968 n

 

 

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 19.30 น. ท่านอาวุธ  วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมป.อาวุโส ได้เดินทางมาให้กำลังใจ หน่วยลาดตระเวน ดูแลความปลอดภัย ตำบลบ้านฉาง โดยมี นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมเจ้าหน้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ชรบ. ออกตรวจพื้นที่ในตำบลบ้านฉาง

 

 

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของวัดนักบุญมาร์โก หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

49203647_1232411576924619_405462908655370240_n_resize.jpg49060490_1232411703591273_5682234560012615680_n_resize.jpg49635208_1232411616924615_5227153560633868288_n_resize.jpg49393603_1232411660257944_4493672480480690176_n_resize.jpg49517049_1232411620257948_6373774524311142400_n_resize.jpg49213276_1232411696924607_8446700460630343680_n_resize.jpg

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองพันทหารสื่อสารที่ 13 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่และกิจกรรมสร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ตลอดจนเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดหลักปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

 

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีตำบลบ้านฉาง ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปทุมธานี

 

 

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะทำงานAO ทำการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 180 คน ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

 

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย

48380672_1223083487857428_6259711342664482816_n_resize.jpg48396674_1223083647857412_7556107629953548288_n_resize.jpg48376934_1223078824524561_3695836825839992832_n_resize.jpg48398792_1223083761190734_1282721643994546176_n_resize.jpg48385427_1223083641190746_8554306034393415680_n_resize.jpg48372375_1223078924524551_6598153726207197184_n_resize.jpg48392219_1223078894524554_842453449948790784_n_resize.jpg

 

 

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.),พนักงาน และประชาชนตำบลบ้านฉาง ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง...ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" ณ วัดเปรมประชา จ.ปทุมธานี

48389414_1220086638157113_5321405230670151680_n_resize.jpg48377970_1220086714823772_6554175859551371264_n_resize.jpg48359415_1220061548159622_5523519107355377664_n_resize.jpg48230442_1220061494826294_8513480652258017280_n_resize.jpg48361670_1220061244826319_672286626637938688_n_resize.jpg48266617_1220061064826337_1080788783000977408_n_resize.jpg48365776_1220086644823779_3520080252917252096_n_resize.jpg48355984_1220061571492953_8409205439085936640_n_resize.jpg48363225_1220086694823774_5210568273837424640_n_resize.jpg

 

 

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดประชุมคณะทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

48370887_1219272364905207_5295277050528006144_o_resize.jpg48368661_1219272244905219_8077348477358571520_o_resize.jpg48092412_1219272321571878_5868393243078557696_o_resize.jpg48166641_1219272334905210_353594920788819968_o_resize.jpg48364367_1219272258238551_7184297258941153280_o_resize.jpg48375926_1219272268238550_7010366841688162304_o_resize.jpg

 

 

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

47573266_1216941978471579_1620014256202186752_o_resize.jpg48270819_1216941758471601_4070430103731961856_o_resize.jpg48087984_1216941921804918_3331475087760031744_o_resize.jpg47223838_1216941855138258_4139256104246837248_o_resize.jpg47683845_1216941648471612_3879360555059773440_o 1_resize.jpg47682009_1216941638471613_5224197042586255360_o_resize.jpg

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"จังหวัดปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาแจกเครื่องดื่มเกลือแร่ น้ำดื่ม และผ้าเย็น ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม"Bike อุ่นไอรัก"จังหวัดปทุมธานี ณ บริเวณหน้าโรงเรียนปทุมวิไล

48089331_1217055168460260_6348010535920861184_o_resize.jpg48064331_1217055461793564_8647739457325236224_o_resize.jpg48323993_1217055231793587_8419223643577384960_o_resize.jpg48212670_1217055175126926_5248288785459838976_o_resize.jpg47686456_1217055361793574_7692567429666308096_o_resize.jpg47680760_1217055335126910_1267310352148725760_o_resize.jpg47680860_1217055265126917_6963279161011994624_o_resize.jpg48270539_1217055161793594_34737716964884480_o_resize.jpg

 

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองคลังอบต.บ้านฉาง จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องกองคลังอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

47687916_1213829125449531_4193645246506074112_o_resize.jpg47476949_1213829138782863_3504026287935062016_o_resize.jpg47575415_1213829178782859_5136781573210767360_o_resize.jpg47574660_1213829118782865_33405851901362176_o_resize.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณารายจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__630792_resize.jpgS__630796_resize.jpgS__630794_resize.jpgS__630795_resize.jpg

 

 

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

46933652_1211095789056198_4615092279680434176_n_resize.jpg47258251_1211095742389536_1678119623209254912_n_resize.jpg47263282_1211095255722918_5732365487011004416_n_resize.jpg47258292_1211096049056172_3771647869107306496_n_resize.jpg47261589_1211095042389606_4822681947610284032_n_resize.jpg47380468_1211095435722900_6447020192202489856_n_resize.jpg47118152_1211095599056217_6140629057940750336_n_resize.jpg

 

 

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

47230869_1210300012469109_4488448773751570432_n_resize.jpg47169789_1210299859135791_2581286438796525568_n_resize.jpg47155411_1210300009135776_2610487603614449664_n_resize.jpg47429489_1210299892469121_1609192012358090752_n_resize.jpg47174604_1210300099135767_1520299851621859328_n_resize.jpg47224408_1210299625802481_7832716275573850112_n_resize.jpg47225213_1210299899135787_8382098762314547200_n_resize.jpg47204312_1210299742469136_8025672813832568832_n_resize.jpg47261103_1210299812469129_8480985728560398336_n_resize.jpg

 

 

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ร่วมประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

47157749_1208780792621031_7865863935516213248_n_resize.jpg47120421_1208780705954373_1376485019198947328_n_resize.jpg47026303_1208780649287712_6663727281132797952_n_resize.jpg47202670_1208780799287697_5828346963715686400_n_resize.jpg46925556_1208780765954367_2947317381556338688_n_resize.jpg47043355_1208780869287690_7334802022618628096_n_resize.jpg

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลบ้านฉางน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณมัสยิดยามีอุ้ลอิสลามถึงบริเวณปากซอยทางเข้าโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

46961238 1208013679364409 3406253745443438592 n

 

 

46948675 1206951902803920 3332177843193905152 n

 

 

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และพนักงานอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ร่วมต้อนรับนายอาวุธ  วิเชียรฉาย (นายอำเภอเมืองปทุมธานี) ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

 

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

 

46387209 1197534320412345 1627742800743235584 n

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

46296301_1197430173756093_7210523755179671552_n_resize.jpg46259029_1197430493756061_8485967048810168320_n_resize.jpg46257195_1197430590422718_6386694193959403520_n_resize.jpg46312618_1197430317089412_5765457819184660480_n_resize.jpg46351787_1197430367089407_8853443368324169728_n_resize.jpg46358764_1197429950422782_5358690082284896256_n_resize.jpg46444346_1197430193756091_8775228796933505024_n_resize.jpg

 

 

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนอบต.บ้านฉาง ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

46167461_1196773130488464_7581156905721004032_n_resize.jpg46140806_1196771873821923_5591701154833629184_n_resize.jpg46148637_1196771530488624_6509674981843009536_n_resize.jpg46123985_1196772653821845_2853090012445016064_n_resize.jpg46210058_1196773073821803_1779261765113085952_n_resize.jpg46108061_1196771507155293_131905197348749312_n_resize.jpg

 

 

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

 

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี รับการตรวจการประเมินจาก...คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี