การปฏิบัติงาน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรฐานการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร