แผนดำเนินงาน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.18ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดประกาศ

แผนการดำเนินงานปี2562 ลว.21ก.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 (งบจ่ายขาดเงินสะสม) ลว.16มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แก้ไข) ครั้งที่1 ลว.6ธ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.22ก.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว.28ต.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 เดือนเมษายน 2562-กันยายน 2562 ลว.27ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดประกาศ

รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เดือนเมษายน 2561-กันยายน 2561 ลว.31ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร 

รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561 ลว.25เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 เดือนเมษายน-กันยายน 2560 ลว.19ก.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.18เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว.12ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว.12เม.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร