แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เดือนเมษายน 2561-กันยายน 2561 ลว.31ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร 

รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561 ลว.25เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 เดือนเมษายน-กันยายน 2560 ลว.19ก.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.26ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.18เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว.12ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว.12เม.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร