การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ลว.30เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.13ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.1ต.ค.61 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้าย


บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.2 ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคมในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.2มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายนในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.9พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคมในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคมในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคมในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.8ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายนในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.4ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายนในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.4ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคมในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.5ก.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดตาราง


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคมในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.9ก.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดตาราง


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายนในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.11ก.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดตาราง


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคมในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.4มิ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายนในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.3พ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.10เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.6มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.5ก.พ.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.9 ม.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคมในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.2มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายนในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.9พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคมในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคมในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคมในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.8ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายนในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.4ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายนในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.4ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคมในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.5ก.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดตาราง


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคมในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.9ก.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดตาราง


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายนในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.11ก.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดตาราง


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคมในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.4มิ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายนในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.3พ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.10เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.6มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.5ก.พ.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.9 ม.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร