เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ลว.30ธ.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลว.11ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมพนักงานและลูกจ้างอบต.บ้านฉาง ร่วมประชุมการทำความตกลงร่วมมือกันในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

101143_resize.jpg101141_resize.jpg101144_resize.jpgS__1540296_resize.jpg101142_resize.jpgS__1540293_resize.jpgS__1540285_resize.jpgS__1540288_resize.jpgS__1540286_resize.jpg


บันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร


นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานีนายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง)อ.เมือง จ.ปทุมธานี และพนักงานอบต.ร่วมประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ You Tube Live streaming เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน บรรยายถ่ายทอดสดโดย นายอุทิศ  บัวศรี (ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.)

132332_resize.jpg132334_resize.jpg132335_resize.jpg132333_resize.jpg132331_resize.jpg


วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

42581094_1164053227093788_4382793664896696320_o_resize.jpg42556401_1164059467093164_6586231425274478592_o_resize.jpg42516513_1164053470427097_6601068784935501824_o_resize.jpg42532607_1164053403760437_2406268888011505664_o_resize.jpg42486083_1164053277093783_4920209453627736064_o_resize.jpg


โครงการอบรมเชิงวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร