แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งอบต.บ้านฉางที่ 85/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ลว.20เม.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ลว.22พ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉางไปสู่การปฏิบัติในรอบ 6 เดือน ลว.22 เม.ย. 62 ดาวน์โหลดเอกสาร


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของอบต.บ้านฉางไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร