รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บันทึกข้อความ ที่238/2562 ลว.28 มิ.ย. 62 ดาวน์โหลดบันทึกข้อความ/ ดาวน์โหลดประกาศ