คำสั่งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนฯ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

คำสั่ง อบต.บ้านฉางที่ 085/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ลว.9เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


คำสั่ง อบต.บ้านฉางที่ 094/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ลว.27เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


คำสั่ง อบต.บ้านฉางที่ 094/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ลว.24เม.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร