งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
 1 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสลาย และไม่สามารถใช้งานได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.16มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร