ITAปี2561-2564

ITA ปี 2564

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000002371
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
328
944
2322
49
2322
8
2371

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-10 18:41:07

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

 

ลำดับ รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1 โครงสร้างอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปผังโครงสร้างสำนักงานปลัด  ดาวน์โหลดเอกสาร
4 รูปผังโครงสร้างกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
5 รูปผังโครงสร้างกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6 รูปผังโครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
7 รูปผังโครงสร้างอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
8 ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง คณะผู้บริหาร/คณะสมาชิกสภา

 

i1692.jpg

 

i1693_page-0002.jpgi1693_page-0003.jpgi1693_page-0001.jpgi1693_page-0005.jpgi1693_page-0004.jpg

 

ลำดับที่/ปีงบประมาณ  รายการ  วันที่ลงประกาศ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 211/2563 เรื่อง มอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักปลัด  ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 220/2563 เรื่อง มอบหมายการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง  ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 222/2563 เรื่อง มอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คำสั่งอบต.ที่ 225/2562 ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักปลัด คำสั่งอบต.ที่ 225/2562 ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองคลัง คำสั่งอบต.ที่ 228/2562 ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองช่าง คำสั่งอบต.ที่ 227/2562 ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คำสั่งอบต.ที่ 226/2562 ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักปลัด (แก้ไขเพิ่มเติม) คำสั่งอบต.ที่ 031/2562 ลว.23ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองช่าง คำสั่งอบต.ที่ 233/2561 ลว.29ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองคลัง คำสั่งอบต.ที่ 232/2561 ลว.29ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คำสั่งอบต.ที่ 231/2561 ลว.29ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักปลัด คำสั่งอบต.ที่ 230/2561 ลว.29ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักปลัด (แก้ไขเพิ่มเติม) คำสั่งอบต.ที่ 276/2560 ลว.29ธ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองคลัง คำสั่งอบต.ที่ 227/2560 ลว.17ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คำสั่งอบต.ที่ 226/2560 ลว.17ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองช่าง คำสั่งอบต.ที่ 225/2560 ลว.17ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักปลัด คำสั่งอบต.ที่ 224/2560 ลว.17ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

อำนาจหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2558-2562) ฉบับทบทวน ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2558-2562)  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น...

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.16ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลว.30ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลว.24ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 ลว.4มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลว.7ต.ค.62 ดาวน์โลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลว.3ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลว.3ต.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลว.14มิ.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข้อมูลการติดต่อ ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรา9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงในราชกิจจานุเบกษา

 

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลว.26เม.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ลว.26เม.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เรื่องการลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2562 ลว.26เม.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
3 ข้อบัญญัติตำบลเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ลว.30ก.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ข้อบัญญัติตำบลเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 ลว.30ก.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ข้อบัญญัติตำบลเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558 ลว.30ก.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร