การประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์...

banchang

 

 

125318350_1851503915015379_6622427216835367891_o.jpg

 

125208842_1851503775015393_5508670871867622993_o.jpg

 

125250346_1851503531682084_999509664647614254_o.jpg

วันที่ 13-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนมีระบบที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ฝึกอบรม ณ อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

- ศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านม้าร้อง หมู่ที่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

- ศึกษาดูงาน ณ ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

- สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ โรงแรมเอเชียชะอำ

 

123626718_1841540792678358_942938004276620224_n.jpg

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

122785233_1834694626696308_5701664172243439648_o.jpg123138467_1834694590029645_7123936766742926176_o.jpg122991797_1834694613362976_2631759394839530860_o.jpg122874232_1834694740029630_322390146333631170_o.jpg123024941_1834694773362960_7023311330129777394_o.jpg123026066_1834694776696293_3133174348184130842_o.jpg122834194_1834694610029643_7396360942456794883_o.jpg

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) และประธานสภาอบต.บ้านฉาง ,ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ดูพื้นที่น้ำเน่าเสีย บริเวณคลองบางโพธิ์เหนือ ตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 1 เชื่อมกับตำบลบางโพธิ์เหนือ

122063288_1825194497646321_9050882262366359486_o.jpg122400003_1825194530979651_4971893365447065089_o.jpg122395780_1825194577646313_164599069094474430_o.jpg122065672_1825194604312977_6237720339341472991_o.jpg121964482_1825194560979648_6741135011107300624_o.jpg122210150_1825194630979641_8755066414398148260_o.jpg121736684_1825194504312987_222213033417155924_o.jpg

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

30963__0.jpg30963__5.jpg30963__2.jpg30963__1.jpg30963__3.jpg30963__8.jpg

 

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

119985576_1796653423833762_3004280455892452704_o.jpg120192460_1796653510500420_6506623807891056418_o.jpg120161588_1796653437167094_475463498039419474_o.jpg120127846_1796653517167086_7778520143748800815_o.jpg120032479_1796653443833760_2279565616660658409_o.jpg119981777_1796653527167085_7110444102827358062_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

119928476_1796543997178038_6070932724979569299_o.jpg120013399_1796544230511348_1593633518428904906_o.jpg119987619_1796544000511371_3875471925984497600_o.jpg119981778_1796544150511356_7857213529196446154_o.jpg119992868_1796544157178022_8769516515447219271_o.jpg119953396_1796544090511362_7368849484751442589_o.jpg119983601_1796544147178023_6211413630914290364_o.jpg119982964_1796544097178028_8592197343782475449_o.jpg

 

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนายฉัตร  เผือกกันสี (ผู้สูงอายุตำบลบ้านฉาง) ณ ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

119222519_1787576801408091_4565959526212641448_o.jpg119439114_1787576714741433_8064781088498633663_o.jpg119439114_1787574111408360_5640728536697738692_o.jpg119131517_1787576701408101_1991852079385712055_o.jpg119137662_1787574338075004_250741036159873712_o.jpg119469509_1787576791408092_3672307227916144056_o.jpg119217057_1787576768074761_5598638434545153647_o.jpg119287843_1787574244741680_1043942195831687763_o.jpg119743544_1787576858074752_2644567803073654199_o.jpg119452576_1787574104741694_2131261968707573153_o.jpg

 

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงวิชาการด้านการปราบปรามและป้องกันการทุจริต ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง)พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์กายภาพบำบัด โดย โรงพยาบาลปทุมธานี, สาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี, มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ, อบต.บ้านฉาง, เทศบาลตำบลบางหลวง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

119144522_1785580001607771_4221607686542909137_o.jpg119166113_1785580088274429_4181794739172234411_o.jpg119166980_1785579971607774_1300809977333890876_o.jpg119137869_1785580244941080_3488159920097679143_o.jpg119168866_1785580204941084_8649971683059357007_o.jpg119022769_1785579901607781_8712894123070253106_o.jpg119165927_1785579904941114_79909041383077690_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างอบต. ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

119183878_1782843395214765_5598550925697487419_o.jpgS__8519810.jpg119021860_1782843401881431_5708536835957130965_o.jpg119106798_1782843391881432_6507299979895315373_o.jpgS__8519808.jpg

 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการให้บริการประชาชนเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

119043706_1782841235214981_1043382234031984817_o.jpg119063291_1782841295214975_7410307549791732323_o.jpg119056305_1782841858548252_2627713677091833512_o.jpg119119112_1782841711881600_1629655207113374469_o.jpg119064788_1782841245214980_2791288293708516717_o.jpg119019049_1782841511881620_3500567623313344786_o.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง  อ.เมือง จ.ปทุมธานี

118306818_1767837783381993_2955746222997762860_o.jpg118069685_1767838053381966_1042720257294675060_o.jpg118213199_1767838023381969_4102661175684764382_o.jpg118242410_1767837943381977_2678048160565265601_o.jpg118270670_1767837893381982_6962653326751359793_o.jpg118307086_1767837853381986_6643671311357307845_o.jpg118315944_1767838080048630_1982822224895129888_o.jpg

 

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายศักดิ์ชาย  ธนะรัชต์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลบ้านฉาง ร่วมกับอบต.บ้านฉาง และศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า หมู่ที่ 2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านฉาง

118146962_1765916636907441_2049609728703660685_n.jpg118286970_1765916706907434_6710888023006966750_n.jpg118192482_1765916806907424_5007116362724707941_n.jpg118035148_1765916530240785_1017572180246443651_n.jpg118212779_1765916906907414_3348145678912690252_n.jpg118174777_1765916573574114_2977823774441356221_n.jpg118155961_1765916893574082_1566050686027042894_n.jpg118115546_1765916733574098_285566647625818625_n.jpg

 

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และสงเสริมการลดขยะโดยการจัดทำถังขยะในครัวเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

117994810_1765846833581088_7691575567707141017_n.jpg118072029_1765846773581094_5669264565328450399_n.jpg117956473_1765846903581081_4755563471398512702_n.jpg118248029_1765846986914406_1172057306647787626_n.jpg118011510_1765846790247759_6088502917559470477_n.jpg118282949_1765847020247736_5349454629838891965_n.jpg118189932_1765846966914408_1749926269072220585_n.jpg118049883_1765846850247753_5004339951465562508_n.jpg118195550_1765846926914412_1073113758699592056_n.jpg

 

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่แจกข้าวสาร จำนวน 15กก./ครัวเรือน ณ พื้นที่ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

118138613_1762032920629146_4648111969000914097_o.jpg117769362_1762032827295822_4009732903382803576_o.jpg118130239_1762039417295163_3688041005741250278_o.jpg118274929_1762039357295169_5519587965977506480_o.jpg117944925_1762032910629147_6808852635870664054_o.jpg118130790_1762032767295828_4286686523415879561_o.jpg117825510_1762033173962454_2459476612896052228_o.jpg117628556_1762033083962463_5419524897852453442_o.jpg118118254_1762039420628496_3836171189290253654_o.jpg117972151_1762039310628507_9007543341622868175_o.jpg

 

117595888_1759931560839282_382617207261797552_n.jpg

 

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมเกษตรกรเพื่อพัฒนาความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

117851376_1758993804266391_1770296226326335406_o.jpg117812817_1758993890933049_5052727231142825760_o.jpg117543766_1758993794266392_4435672009657201985_o.jpg117638570_1758994014266370_2532968506463502869_o.jpg117594366_1758993810933057_5960508883461141116_o.jpg117774940_1758993880933050_5409083941164284415_o.jpg

 

sdsfff.jpg

 

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__8020009.jpgS__8020015.jpgS__8020016.jpgS__8020014.jpgS__8020019.jpgS__8020022.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายศักดิ์ชาย  ธนะรัชต์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลบ้านฉาง ร่วมกับอบต.บ้านฉาง และศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า หมู่ที่ 2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านฉาง

117328231_1754818058017299_2506672488973802829_o.jpg117616854_1754817808017324_1192080622704737360_o.jpg117445489_1754817891350649_3575208518500220704_o.jpg117317571_1754817811350657_5257590611228452078_o.jpg117289932_1754818194683952_8851166981516561063_o.jpg117386412_1754817894683982_6466651784881996823_o.jpg117644496_1754818201350618_1540656240655826015_o.jpg117186790_1754817991350639_3422021617804912225_o.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__8012070.jpgS__8012078.jpgS__8012067.jpgS__8012073.jpgS__8012076.jpgS__8012071.jpg

 

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยพนักงานอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่ละตำบล ร่วมกับอำเภอเมืองปทุมธานี นำโดย นายอาวุธ  วิเชียรฉาย (นายอำเภอเมืองปทุมธานี) จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ บริเวณซอยกิตติจิตต์ (ขนส่งปทุมธานี)

 

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อสม.ตำบลบ้านฉางร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นอบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลบ้านฉาง ณ วัดนักบุญมาร์โก (ST.MARK THE EVANGELIES CATHOLIC CHURCH) หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

116869915_1750083781824060_554508701450492261_o.jpg117383790_1750083998490705_5417314161755237552_o.jpg116834549_1750083775157394_8907846467720586051_o.jpg116869520_1750083751824063_1033965452883735275_o.jpg117182825_1750083855157386_5773481104283052368_o.jpg117444989_1750084048490700_8151671038841299599_o.jpg117121530_1750083881824050_523430051935377170_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี (หลักสูตรการทำดอกไม้จากใบเตย)

116592339_1741690885996683_1344676412136439370_o.jpg116434220_1741690745996697_93597587609993464_o.jpg116340350_1741690859330019_2824763827568171243_o.jpg114181025_1741690762663362_1422309442494155743_o.jpg116433472_1741690669330038_1192213612782089643_o.jpg115764673_1741690665996705_1163371949008670558_o.jpg114265406_1741690725996699_173147402619883771_o.jpg116431097_1741690912663347_1326958807332148955_o.jpg116798472_1741690655996706_3386003600373272817_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ(นายกอบต.บ้านฉาง) ร่วมกิจกรรมการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการบำรุงรักษาแม่น้ำ ลำคลองให้สะอาด ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ วัดดาวเรือง ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

113545652_1741486646017107_4875585318113727228_o.jpg114072893_1741486699350435_3498387143813591237_o.jpg115762500_1741486779350427_8923478288341075013_o.jpg116793862_1741486696017102_8570199387972142156_o.jpg116567004_1741486649350440_72512552949752170_o.jpg114093370_1741486796017092_299634264711260386_o.jpg116443023_1741486712683767_218184955355479443_o.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี (หลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพรการพอกเข่าด้วยสมุนไพรการแช่เท้าสมุนไพร)

113736792_1740692546096517_8903795948618136335_o.jpg116427925_1740693059429799_7815727764043727747_o.jpg115759239_1740692992763139_5705857270211804327_o.jpg115718583_1740692506096521_7213585791764715727_o.jpg113221711_1740693086096463_1469213245562385370_o.jpg114624378_1740692646096507_1125638890629429260_o.jpg113268898_1740692876096484_2364922740778840280_o.jpg114119472_1740692916096480_3915635221169119067_o.jpg115768653_1740692502763188_9127992947294121925_o.jpg

 

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี (หลักสูตรการทำขนมหวาน)

 

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี (หลักสูตรการเลี้ยงปลาสวยงามและการขยายพันธุ์ไม้ประดับ)

110035913_1735017576664014_2867223398000030308_o.jpg109293129_1735017796663992_4746285258910581315_o.jpg111009804_1735017346664037_7375865216251114077_o.jpg110340507_1735017356664036_7957209268824402960_o.jpg113680539_1735017613330677_8191088836897999590_o.jpg109760601_1735017719997333_5848481540223828889_o.jpg112588944_1735017339997371_238166854599228708_o.jpg110315095_1735017509997354_917804626279612314_o.jpg109758883_1735017619997343_8766058790495342301_o.jpg114072898_1735017526664019_5747740999878233302_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

110210438_1735021176663654_2072889698341894514_o.jpg111114958_1735021189996986_1194089215335293369_o.jpg109870597_1735021329996972_485715395437271668_o.jpg112872980_1735021293330309_8200970508228250167_o.jpg110806832_1735021369996968_8281623249373646016_o.jpg110035921_1735021433330295_3932230394974685425_o.jpg113357620_1735021186663653_2480078755208441518_o.jpg114712285_1735021406663631_8704664211172592160_o.jpg112215392_1735021286663643_2281801474903707020_o.jpg110227162_1735021366663635_2042152738815425296_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__7774577.jpgS__7774572.jpgS__7774573.jpgS__7774570.jpgS__7774575.jpgS__7774574.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี (หลักสูตรการสานกระเป๋าจากผักตบชวา)

110803398_1734016590097446_1149707364092015360_o.jpg109130344_1734016690097436_5108586180763823933_o.jpg114248521_1734016533430785_6628151550165210373_o.jpg110334904_1734016760097429_1064484563407289701_o.jpg109775815_1734016520097453_8344597526135312523_o.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__7766044.jpgS__7766047.jpgS__7766041.jpgS__7766043.jpgS__7766040.jpgS__7766042.jpg

 

109464276_1727195574112881_4790540319043336011_o.jpg

 

110201402_1727195404112898_1624288491303564484_o.jpg

 

109934330_1727195074112931_1552533950657875718_o.jpg

 

108141117_1727194790779626_2722742343786945775_o.jpg

 

109714157_1727193347446437_6904336866145891446_o.jpg

 

108190674_1726417937523978_2981464408908219384_o.jpg

 

110202767_1726311434201295_3744129507618166969_o.jpg

 

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ลงสำรวจพื้นที่ท่อประปาแตกชำรุด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

75089989_1710479699117802_7673647629748353570_o.jpg106214124_1710479815784457_2081771629878315335_o.jpg106024476_1710479705784468_3417519733688991832_o.jpg106493621_1710479905784448_2784580479767859179_o.jpg106464115_1710479755784463_6550256284685851459_o.jpg82279138_1710479882451117_7352495554476808208_o.jpg106109839_1710479852451120_2683493494819855756_o.jpg

 

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ฟาร์มปทุมรัฐ ริมถนน หมู่ 1 ถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ, ริมถนน หมู่ที่ 2 ซอยผลสำราญ (กลุ่มบ้านผู้ใหญ่พิมล) ซอยทองหล่อ ซอยวัดราษฎร์ ริมคลองบางหลวง ซอยใจเกื้อ ซอยไก่โต้ง ซอยที่ดินอบต. สวนผัก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

106098700_1710478622451243_7483934256635562729_o.jpg106507718_1710478635784575_6060357521054780682_o.jpg106115917_1710478752451230_9182938341599959749_o.jpg106487122_1710478722451233_8064423259436536974_o.jpg83426154_1710478689117903_5353736747825498034_o.jpg106103476_1710478662451239_2446068268532066147_o.jpg106165086_1710478682451237_472354676356382746_o.jpg106006437_1710478609117911_5925760647508529656_o.jpg

 

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน1 หมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่บ้านอุไรยา(ซอยร่มไทร) หมู่บ้านทัศนีย์ หมู่บ้านรัชนานนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

106277315_1710477609118011_1848764431583671341_o.jpg106379567_1710477689118003_5447491887977681829_o.jpg76259974_1710477735784665_9073118987139420669_o.jpg83424003_1710477599118012_7519454694819880955_o.jpg106120567_1710477529118019_2034382233986013880_o.jpg83439391_1710477545784684_6711340293113810875_o.jpg106064819_1710477629118009_8859636079569170293_o.jpg75625225_1710477539118018_4964461237064126670_o.jpg106505166_1710477455784693_7688419554984915826_o.jpg73221786_1710477679118004_7430266318320422301_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ หมู่บ้านราชาปทุม หมู่บ้านเพชรปทุม หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน2 หมู่บ้านบางหลวง ชุมชนร่มเย็น ซอยตานาค หมู่ 2

83033294_1710475899118182_5711268070155262126_o.jpg106203382_1710475912451514_588898478810551681_o.jpg106087660_1710476079118164_7675654275258296309_o.jpg106080152_1710476109118161_8822258085199522257_o.jpg106124720_1710475905784848_6717633378494462542_o.jpg106173219_1710475989118173_9163146447562486116_o.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้บริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ณ ชุมชนสวนผัก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

106085065_1706247906207648_2688722502737830078_o.jpg105928454_1706247649541007_5800309583725607379_o.jpg106023705_1706247666207672_1748292195857254479_o.jpg104689982_1706247732874332_3106869247418913797_o.jpg105622870_1706247592874346_2705159247245012265_o.jpg105622870_1706247746207664_105235751914434622_o.jpg106022319_1706247719541000_7301589164209483749_o.jpg106000255_1706247576207681_144027472333596446_o.jpg

 

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 พนักงานอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

104287715_1704341673064938_4151509951964057862_o.jpg105388596_1704341626398276_6373054460193313774_o.jpg105599722_1704341503064955_3481505483985345828_o.jpg106214124_1704341536398285_3967500539886585537_o.jpg

 

105400164_1704338526398586_4539191705033445825_n.jpg

 

83418389_1703141693184936_4034247902797786679_n.jpg

 

106000735_1703141519851620_296347144471947570_n.jpg

 

105568720_1703138136518625_66750180569173535_n.jpg

 

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้บริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ณ เลียบคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

19.63__0016.jpg19.63__0019.jpg19.63__0001.jpg19.63__0007.jpg19.63__0005.jpg19.63__0008.jpg19.63__0003.jpg

 

104445224_1698038047028634_7778158078794086798_n.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้บริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ณ ซอยร่มไทร และหมู่บ้านทัศนีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

18.63__0008.jpg18.63__0004.jpg18.63__0005.jpg18.63__0010.jpg18.63__0022.jpg18.63__0014.jpg18.63__0006.jpg18.63__0001.jpg

 

83236160_1698037870361985_3863259804909245095_n.jpg

 

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กองช่างอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ดำเนินการซ่อมบำรุงถนนซอยตานาค หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

104173544_1694021214096984_8982018070997738697_n.jpg102875248_1694021250763647_4537292229301670434_n.jpg103940912_1694021197430319_9148526948349773085_n.jpg102743586_1694021270763645_2700065939516054919_n.jpg

 

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้บริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ณ ปทุมรัฐฟาร์ม ริมทางบายพาส ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ 2 และหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 1ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

102573632_1693371310828641_7803586602336352306_o.jpg102445300_1693371140828658_6599556909781954226_o.jpg104183195_1693370860828686_4888860743448177405_o.jpg103975629_1693371354161970_2591043498446136485_o.jpg102416233_1693371117495327_321481441112497150_o.jpg102566423_1693371494161956_5006317130899576842_o.jpg103972258_1693371174161988_2310796821751191447_o.jpg102402250_1693370987495340_1997716271398915776_o.jpg104212075_1693370870828685_4600722362576972943_o.jpg102288790_1693370954162010_503736352747818485_o.jpg

 

เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เรื่อง การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ที่ดินของภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้บริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ณ ซอยทองหล่อ ซอยวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซอยใจเกื้อ และซอยไก่โต้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode