ITAปี2561-2564

ITA ปี 2564

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000002380
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
337
944
2331
49
2331
8
2380

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-10 18:52:56

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

E-Service

คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

ลำดับที่ เรื่อง   ดาวน์โหลดเอกสาร
1 คำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่ไม่เกิน 200ตรม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  ดาวน์โหลดเอกสาร
4 คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาาร ดาวน์โหลดเอกสาร
5 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
6 คำขอรับใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
7 คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
8 คำขออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
9 คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
10 คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
11 คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร