ITAปี2561-2564

ITA ปี 2564

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000002450
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
407
944
2401
49
2401
8
2450

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-10 19:45:31

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2564 บันทึกข้อความที่ 71002/กองคลัง เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ลว.19มี.ค.64 บันทึกข้อความ/ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลว.23ก.พ.64 บันทึกข้อความดาวน์โหลดเอกสาร
10/2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่1)เงินกันค้างจ่าย ปี 2562 ลว.21ธ.ค.63 บันทึกข้อความ/ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.6พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2564 บันทึกข้อความ ที่ 71002/006 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563 ลว.6พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2564 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.30ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2564 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.30ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2564 บันทึกข้อความ ที่ 71002/005 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564 ลว.30ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564 บันทึกข้อความ ที่ สศว. 64/2563 เรื่อง ขอส่งแผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ลว.28ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 บันทึกข้อความ ที่ 131/2563 เรื่อง ขอส่งแผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองช่าง) ลว.28ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 บันทึกข้อความ ที่ 71002/กองคลัง เรื่อง ขอส่งแผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง)  ลว.28ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 บันทึกข้อความ ที่ 71002/กองคลัง เรื่อง แจ้งหัวหน้าส่วนราชการทุกกองให้จัดทำแผนพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.1ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 บันทึกข้อความ ที่ 411/2563 เรื่อง ขอส่งแผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัด)  ลว.30ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ลว.11ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ลว.23เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.23เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.15เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (Corona Virus Disease 2019 COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลว.4พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ลว.24ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ลว.22ก.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)  ลว.30เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลว.13ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.1ต.ค.61 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.2ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร