ITAปี2561-2564

ITA ปี 2564

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000002409
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
366
944
2360
49
2360
8
2409

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-10 19:12:08

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ในปีงบประมาณ 2564 (สขร.) ลว.9มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2564 (สขร.) ลว.5ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2564 (สขร.) ลว.8ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2564 (สขร.) ลว.3ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2564 (สขร.) ลว.6พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.30ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.7ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.4ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.8ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.4มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.5พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.6เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.5ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.8ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) อบต.บ้านฉาง ลว.31ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.12ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.7พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.30ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
12/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.2ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
11/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5ส.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
10/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.3ก.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
9/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.2มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.9พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.4ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.4ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.5ก.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.9ส.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.11ก.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.4มิ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.3พ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.10เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.6มี.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.)  ลว.5ก.พ.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.9ม.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.7ธ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.2พ.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.12มิ.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.8พ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.10เม.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.7มี.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.6ก.พ.60 ดาวน์โหลดเอกสาร