ITAปี2561-2564

ITA ปี 2564

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000002445
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
402
944
2396
49
2396
8
2445

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-10 19:43:17

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

⌲แผนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนการจัดการความรู้่ในองค์กร (KM) ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ดาวน์โหลดเอกสาร

นโยบาย ฯลฯ

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2564 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2564 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2564 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2564 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2564 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564 ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.บ้านฉาง ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 กำหนดส่วนราชการของอบต.บ้านฉาง ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563

เจตจำนงในการบริหารงาน

ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร 
7/2562  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2562  ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2562  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2562  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2562  แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2562  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลว.15ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร