ITAปี2561-2564

ITA ปี 2564

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000002400
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
357
944
2351
49
2351
8
2400

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-10 19:07:11

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 แบบรายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562  สรุปผลการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.บ้านฉาง ลว.18ต.ค.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร