ITAปี2561-2564

ITA ปี 2564

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000002435
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
392
944
2386
49
2386
8
2435

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-10 19:36:01

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 คำสั่ง อบต.บ้านฉาง ที่ 285/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลว.30ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 005/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 298/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลว.27ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 มาตรการหลักเกณฑ์ มาตรกรและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง  ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 มาตรการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 ประกาศอบต.บ้านฉางเรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2562  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562   คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 293/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562  ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 ประกาศอบต.บ้านฉางเรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลว.21ธ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร