ITAปี2561-2564

ITA ปี 2564

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000002359
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
316
944
2310
49
2310
8
2359

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-10 18:34:02

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 

(แบบออนไลน์ คลิ๊ก)

pt1

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 

หมายเลขภายในองค์กร

 

ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการ หมายเลข ต่อ แฟกซ์
1 สำนักงานปลัด 02-581-6754 207-213  02-581-6754 ต่อ 207
2 กองคลัง 02-581-6754 203-205  02-581-6756
3 กองช่าง 02-581-6754 216-218  
4 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 02-581-6754  202  

 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Facebook : อบต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี

 

Line@Official :

 

qrcode

 

ดูแผนที่อบต.บ้านฉาง คลิ๊กที่นี่

 

 

 ⌲การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 คำสั่ง อบต.บ้านฉาง ที่ 017/2563 เรื่อง อนุมัติและอนุญาตให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปี พ.ศ. 2564 ลว.1ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 คำสั่ง อบต.บ้านฉาง ที่ 009/2564 เรื่อง อนุมัติจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อฯ และกิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในเขตพื้นที่อบต.บ้านฉาง ลว.18ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 คำสั่ง อบต.บ้านฉาง ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการช่วงเวลาพักเที่ยง ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  บันทึกข้อความ เรื่องการรายงานผลการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ลว.3เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  คำสั่ง อบต.บ้านฉาง ที่ 51/2563 เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการควบคุมและป้องกันแก้ไขไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) อบต.บ้านฉาง  ลว.23มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 ประกาศเจตนารมณ์ ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี สู่ "วัด บ้าน สราญใจ" ด้วย 3 พันธกิจ  ลว.18มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  คำสั่ง อบต.บ้านฉาง ที่ 74/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2562  บันทึกรายงานการประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลอบต.บ้านฉางเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลว.28พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562  บันทึกการทำความตกลง ร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของอบต.บ้านฉาง  ลว.18มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2562 บันทึกความร่วมมือ ทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง  ลว.28ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการเรียนการสอน  ลว.19มิ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561

บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่1/2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)

 ลว.29มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2561  บันทึกรายงานการประชุม การจัดทำประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  ลว.23มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ธนาคารกรุงไทยมาให้บริการรับลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สำหรับผู้ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ที่พักอยู่ในตำบลบ้านฉาง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผู้บริหารอบต.บ้านฉาง นำโดย นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 และเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง บูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองปทุมธานีดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ณ บริเวณพื้นที่ตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 2 เพื่อป้องกันการลับลอบทิ้งขยะ และเผาขยะในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยปลัดอบต.บ้านฉาง, ผอ.กองช่าง,หัวหน้าสำนักปลัด,นายช่างโยธาอาวุโส,เจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง และผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 2 โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมดำเนินการแก้ปัญหา ได้แก่ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี,เทศบาลเมืองปทุมธานี,อำเภอเมืองปทุมธานี และตัวแทนเจ้าของที่ดิน

 

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

141720930_1912418262257277_2199269694160444749_o.jpg141739500_1912418255590611_6276092354602719847_o.jpg143927869_1912418238923946_3275551643305275468_o.jpg143155622_1912418355590601_6595288534807231381_o.jpg142390833_1912418348923935_754204021231351103_o.jpg143590096_1912418408923929_5789113723323195910_o.jpg142420589_1912418315590605_2707150744749991720_o.jpg144240203_1912418215590615_5395314026583281744_o.jpg

 

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

141396208_1910855115746925_5437544835483948519_o.jpg140932954_1910855092413594_4141121611866522571_o.jpg140814785_1910851562413947_5078829507315332808_o.jpg140967199_1910855125746924_7037489216373512459_o.jpg141525332_1910855119080258_7222108868799225779_o.jpg

 

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยพนักงานอบต.บ้านฉาง และอสม. ร่วมดำเนินการกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

วันจันทร์ที่28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เข้าควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน ณ บริเวณแคมป์คนงาน หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

132620031_1887954414703662_4109856360996302617_n.jpg133192979_1887954958036941_4110980116833289146_o.jpg133779062_1887954761370294_3131196927029114655_o.jpg133551092_1887954828036954_8056294975822165800_o.jpg132561399_1887954941370276_8646892647983037464_o.jpg132562341_1887954681370302_941329248887135036_o.jpg132961162_1887954521370318_1423221096385454002_o.jpg132632573_1887954631370307_1740280331377609057_o.jpg132843324_1887954734703630_3341355142263132492_o.jpg

 

วันอังคารที่15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

131324576_1877038099128627_4646475736569307521_o.jpg130553825_1877038059128631_2107086438487035868_o.jpg131226430_1877038129128624_6801531354718867654_o.jpg131416156_1877038029128634_3946302391388462703_o.jpg130753004_1877038122461958_3032899525498281484_o.jpg131003337_1877038039128633_1971945303644927913_o.jpg131058613_1877038012461969_4238603792671821700_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ ธันวาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

129327933_1867698940062543_6243272722859382189_o.jpg128195568_1867698816729222_5043712278710687587_o.jpg129444425_1867698843395886_1365028094347752812_o.jpg128175094_1867698913395879_2161949221410876439_o.jpg128553703_1867698930062544_5840526086989887326_o.jpg128419805_1867698983395872_8669880932342466356_o.jpg

 

วันศุกร์ที่30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

122785233_1834694626696308_5701664172243439648_o.jpg123138467_1834694590029645_7123936766742926176_o.jpg122991797_1834694613362976_2631759394839530860_o.jpg122874232_1834694740029630_322390146333631170_o.jpg123024941_1834694773362960_7023311330129777394_o.jpg123026066_1834694776696293_3133174348184130842_o.jpg122834194_1834694610029643_7396360942456794883_o.jpg

 

 

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง จัดการประชุม ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__7413789.jpgS__7413791.jpgS__7413793.jpgS__7413786.jpgS__7413788.jpgS__7413790.jpg

 

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__7397459.jpgS__7397457.jpgS__7397446.jpgS__7397447.jpgS__7397455.jpgS__7397444.jpg

 

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉางอ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__7397407.jpgS__7397409.jpgS__7397405.jpgS__7397403.jpgS__7397401.jpgS__7397404.jpg

 

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 พระอัครเดช ญาณเตโช รักษาการเจ้าอาวาสวัดฉาง ประชุมMOU ร่วมกับนายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง),นายสมพล ประสพผล (ประธานสภาอบต.บ้านฉาง,นายสิทธิเกตุ เข็มคง (รองนายกอบต.บ้านฉาง), นายศักดิ์ชาย ธนะรัชต์ (ผอ.รพ.สต.บ้านฉาง),นายพิมล กระจับเงิน (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2) , น.ส.สิริรัตน์ วรรณพราหมณ์ (รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง) ประชุมเรื่องเจตนารมณ์ร่วมมือดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี สู่ " วัด บ้าน สราญใจ" ด้วย 3 พันธกิจ ดังนี้ 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ถูกต้อง ร่วมกันปกครองบ้านเมืองและพระพุทธศาสนา ให้เกิดความมั่นคง (พุทธศาสน์มั่นคง)
2. ส่งเสริมประชาชนให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ธำรงรักษาไว้ซึ่งวัดวาอารามและชุมชนให้มีความยั่งยืนตามวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ (ดำรงศีลธรรม)
3. ส่งเสริมประชาชนให้ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีน้ำใจ จิตอาสา ร่วมนำสันติสุขสู่สังคมร่มเย็นเป็นสุขทุกภาคส่วน (นำสันติสุขสู่สังคม)

90170086_1611338509031922_2301990505153560576_n.jpg90155954_1611338045698635_7884484813472661504_n.jpg90356504_1611338219031951_7424100362707009536_n.jpg90199789_1611338019031971_2047689176639340544_n.jpg

 

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง ร่วมกับอำเภอเมืองปทุมธานีเทศบาล และอบต.ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

61099649_1340919172740525_1020904741187616768_n.jpg61193072_1340918869407222_8632689720121360384_n.jpg61219670_1340918176073958_247913522439127040_n.jpg61330534_1340918989407210_5923105787785248768_n.jpg61596707_1340918876073888_822421469077176320_n.jpg61116324_1340918936073882_1454726176437174272_n.jpg61379817_1340919232740519_3232953004755779584_n.jpg61113716_1340919162740526_2715002213968642048_n.jpg

 

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

54728995_1293450350820741_1771080835961716736_n.jpg54524992_1293450290820747_8280272698408435712_n.jpg55553862_1293450294154080_2876229226061627392_n.jpg54727872_1293450224154087_4251525660306046976_n.jpg55764192_1293450470820729_8835507778169602048_n.jpg55564486_1293450454154064_7172116409567150080_n.jpg55560389_1293450427487400_5100811978021011456_n.jpg

 

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมพนักงาน และลูกจ้างอบต.บ้านฉาง ร่วมประชุมการทำความตกลงร่วมมือกันในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__1540296.jpg101143.jpgS__1540293.jpgS__1540292.jpgS__1540290.jpgS__1540286.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

34740.jpg34739.jpg34741.jpg34742.jpg34745.jpg34744.jpg34743.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ หมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

32199_resize.jpg32210_resize.jpg32246_resize.jpg32203_resize.jpg32207_resize.jpg32220_resize.jpg32200_resize.jpg32208_resize.jpg

 

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

32031_resize.jpg32044_resize.jpg32006.jpg32013_resize.jpg32011_resize.jpg32043_resize.jpg32022_resize.jpg32046_resize.jpg

 

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

32126_resize.jpg32099_resize.jpg32142_resize.jpg32106_resize.jpg32112_resize.jpg32101_resize.jpg32100_resize.jpg32123_resize.jpg