ITAปี2561-2564

ITA ปี 2564

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000002392
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
349
944
2343
49
2343
8
2392

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-10 18:59:50

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 ลำดับ  รายการ  วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร 
7/2564 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลว.29ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2564 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว.29ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2564 กำหนดส่วนราชการของอบต.บ้านฉาง ลว.29ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564 ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง ลว.29ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.29ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลว.29ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ลว.29ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 บันทึกข้อความ เรื่องการรายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2563 สถานที่ฝึกอบรม ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ลว.3เม.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 ประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี สู่ " วัด บ้าน สราญใจ" ด้วย 3 พันธกิจ ลว.18มี.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 บันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของอบต.บ้านฉาง ลว.18มี.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ธนาคารกรุงไทยมาให้บริการรับลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สำหรับผู้ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ที่พักอยู่ในตำบลบ้านฉาง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผู้บริหารอบต.บ้านฉาง นำโดย นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ช่วยผุ้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 และเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง บูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองปทุมธานีดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ณ บริเวณพื้นที่ตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 2 เพื่อป้องกันการลับลอบทิ้งขยะ และเผาขยะในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยปลัดอบต.บ้านฉาง, ผอ.กองช่าง,หัวหน้าสำนักปลัด,นายช่างโยธาอาวุโส,เจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง และผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 2 โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมดำเนินการแก้ปัญหา ได้แก่ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี,เทศบาลเมืองปทุมธานี,อำเภอเมืองปทุมธานี และตัวแทนเจ้าของที่ดิน

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

141720930_1912418262257277_2199269694160444749_o.jpg141739500_1912418255590611_6276092354602719847_o.jpg143927869_1912418238923946_3275551643305275468_o.jpg143155622_1912418355590601_6595288534807231381_o.jpg142390833_1912418348923935_754204021231351103_o.jpg143590096_1912418408923929_5789113723323195910_o.jpg142420589_1912418315590605_2707150744749991720_o.jpg144240203_1912418215590615_5395314026583281744_o.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหารนำโดยนายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมพนักงานอบต.บ้านฉาง ร่วมดำเนินการกิจกรรมโครงการรณรงค์หมู่บ้านชุมชนตำบลบ้านฉางน่าอยู่ ณ บริเวณพื้นที่ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

141396208_1910855115746925_5437544835483948519_o.jpg140932954_1910855092413594_4141121611866522571_o.jpg140814785_1910851562413947_5078829507315332808_o.jpg140967199_1910855125746924_7037489216373512459_o.jpg141525332_1910855119080258_7222108868799225779_o.jpg

 

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยพนักงานอบต.บ้านฉาง และอสม. ร่วมดำเนินการกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ร่วมดำเนินการตามวาระขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ถนนรังสิต-ปทุม ณ บริเวณตลาดพูนทรัพย์ถึงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

134088616_1887947481371022_8894731587326717903_o.jpg132657043_1887961141369656_136295218738219440_o.jpg132959303_1887960994703004_2107418982712626718_o.jpg132608254_1887961068036330_5562298980455738952_o.jpg132830114_1887961021369668_1844720153454613487_o.jpg132408444_1887961041369666_2741761717888015898_o.jpg132875667_1887961031369667_3392420708371221018_o.jpg132443894_1887947488037688_8719776804613677304_o.jpg132296947_1887947468037690_2318999112738324232_o.jpg

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เข้าควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน ณ บริเวณแคมป์คนงาน หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

132620031_1887954414703662_4109856360996302617_n.jpg133192979_1887954958036941_4110980116833289146_o.jpg133779062_1887954761370294_3131196927029114655_o.jpg133551092_1887954828036954_8056294975822165800_o.jpg132561399_1887954941370276_8646892647983037464_o.jpg132562341_1887954681370302_941329248887135036_o.jpg132961162_1887954521370318_1423221096385454002_o.jpg132632573_1887954631370307_1740280331377609057_o.jpg132843324_1887954734703630_3341355142263132492_o.jpg

 

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

131324576_1877038099128627_4646475736569307521_o.jpg130553825_1877038059128631_2107086438487035868_o.jpg131226430_1877038129128624_6801531354718867654_o.jpg131416156_1877038029128634_3946302391388462703_o.jpg130753004_1877038122461958_3032899525498281484_o.jpg131003337_1877038039128633_1971945303644927913_o.jpg131058613_1877038012461969_4238603792671821700_o.jpg

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

126097468_3525840927465209_7973646127267942105_o.jpg

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง), นายสิทธิเกตุ เข็มคง(รองนายกอบต.บ้านฉาง), นายจำปา เฉลียว(ประธานสภาอบต.บ้านฉาง), นายสนิท เหมือนแก้ว(รองประธานสภาอบต.บ้านฉาง), นายวันชัย กิริวรรณา (สมาชิกสภาอบต.บ้านฉาง) พร้อมทั้งพนักงานอบต.บ้านฉางร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

129848398_1867912923374478_5641016348989967633_o.jpg128554752_1867912913374479_5494423096374683690_o.jpg129018165_1867912903374480_8367029532301275706_o.jpg128626296_1867912996707804_3211226682938517912_o.jpg129278533_1867912986707805_2083091391346738628_o.jpg128642317_1867913110041126_3595335793558863444_o.jpg128435639_1867913146707789_5487263500822964841_o.jpg129872420_1867913236707780_8310331840422734417_o.jpg128622587_1867913230041114_8293745280829568924_o.jpg

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

129327933_1867698940062543_6243272722859382189_o.jpg128195568_1867698816729222_5043712278710687587_o.jpg129444425_1867698843395886_1365028094347752812_o.jpg128175094_1867698913395879_2161949221410876439_o.jpg128553703_1867698930062544_5840526086989887326_o.jpg128419805_1867698983395872_8669880932342466356_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

122785233_1834694626696308_5701664172243439648_o.jpg123138467_1834694590029645_7123936766742926176_o.jpg122991797_1834694613362976_2631759394839530860_o.jpg122874232_1834694740029630_322390146333631170_o.jpg123024941_1834694773362960_7023311330129777394_o.jpg123026066_1834694776696293_3133174348184130842_o.jpg122834194_1834694610029643_7396360942456794883_o.jpg

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) และประธานสภาอบต.บ้านฉาง ,ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ดูพื้นที่น้ำเน่าเสีย บริเวณคลองบางโพธิ์เหนือ ตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 1 เชื่อมกับตำบลบางโพธิ์เหนือ

122063288_1825194497646321_9050882262366359486_o.jpg122400003_1825194530979651_4971893365447065089_o.jpg122395780_1825194577646313_164599069094474430_o.jpg122065672_1825194604312977_6237720339341472991_o.jpg121964482_1825194560979648_6741135011107300624_o.jpg122210150_1825194630979641_8755066414398148260_o.jpg121736684_1825194504312987_222213033417155924_o.jpg

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

30963__0.jpg30963__5.jpg30963__2.jpg30963__1.jpg30963__3.jpg30963__8.jpg

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

119985576_1796653423833762_3004280455892452704_o.jpg120192460_1796653510500420_6506623807891056418_o.jpg120161588_1796653437167094_475463498039419474_o.jpg120127846_1796653517167086_7778520143748800815_o.jpg120032479_1796653443833760_2279565616660658409_o.jpg119981777_1796653527167085_7110444102827358062_o.jpg

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

119928476_1796543997178038_6070932724979569299_o.jpg120013399_1796544230511348_1593633518428904906_o.jpg119987619_1796544000511371_3875471925984497600_o.jpg119981778_1796544150511356_7857213529196446154_o.jpg119992868_1796544157178022_8769516515447219271_o.jpg119953396_1796544090511362_7368849484751442589_o.jpg119983601_1796544147178023_6211413630914290364_o.jpg119982964_1796544097178028_8592197343782475449_o.jpg

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนายฉัตร  เผือกกันสี (ผู้สูงอายุตำบลบ้านฉาง) ณ ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

119222519_1787576801408091_4565959526212641448_o.jpg119439114_1787576714741433_8064781088498633663_o.jpg119439114_1787574111408360_5640728536697738692_o.jpg119131517_1787576701408101_1991852079385712055_o.jpg119137662_1787574338075004_250741036159873712_o.jpg119469509_1787576791408092_3672307227916144056_o.jpg119217057_1787576768074761_5598638434545153647_o.jpg119287843_1787574244741680_1043942195831687763_o.jpg119743544_1787576858074752_2644567803073654199_o.jpg119452576_1787574104741694_2131261968707573153_o.jpg

 

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงวิชาการด้านการปราบปรามและป้องกันการทุจริต ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างอบต. ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

119183878_1782843395214765_5598550925697487419_o.jpgS__8519810.jpg119021860_1782843401881431_5708536835957130965_o.jpg119106798_1782843391881432_6507299979895315373_o.jpgS__8519808.jpg

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการให้บริการประชาชนเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

119043706_1782841235214981_1043382234031984817_o.jpg119063291_1782841295214975_7410307549791732323_o.jpg119056305_1782841858548252_2627713677091833512_o.jpg119119112_1782841711881600_1629655207113374469_o.jpg119064788_1782841245214980_2791288293708516717_o.jpg119019049_1782841511881620_3500567623313344786_o.jpg

 

 

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__8020009.jpgS__8020015.jpgS__8020016.jpgS__8020014.jpgS__8020019.jpgS__8020022.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายศักดิ์ชาย  ธนะรัชต์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลบ้านฉาง ร่วมกับอบต.บ้านฉาง และศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า หมู่ที่ 2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านฉาง

117328231_1754818058017299_2506672488973802829_o.jpg117616854_1754817808017324_1192080622704737360_o.jpg117445489_1754817891350649_3575208518500220704_o.jpg117317571_1754817811350657_5257590611228452078_o.jpg117289932_1754818194683952_8851166981516561063_o.jpg117386412_1754817894683982_6466651784881996823_o.jpg117644496_1754818201350618_1540656240655826015_o.jpg117186790_1754817991350639_3422021617804912225_o.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__8012070.jpgS__8012078.jpgS__8012067.jpgS__8012073.jpgS__8012076.jpgS__8012071.jpg

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยพนักงานอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่ละตำบล ร่วมกับอำเภอเมืองปทุมธานี นำโดย นายอาวุธ  วิเชียรฉาย (นายอำเภอเมืองปทุมธานี) จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ บริเวณซอยกิตติจิตต์ (ขนส่งปทุมธานี)

 

 

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ(นายกอบต.บ้านฉาง) ร่วมกิจกรรมการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการบำรุงรักษาแม่น้ำ ลำคลองให้สะอาด ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ วัดดาวเรือง ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

113545652_1741486646017107_4875585318113727228_o.jpg114072893_1741486699350435_3498387143813591237_o.jpg115762500_1741486779350427_8923478288341075013_o.jpg116793862_1741486696017102_8570199387972142156_o.jpg116567004_1741486649350440_72512552949752170_o.jpg114093370_1741486796017092_299634264711260386_o.jpg116443023_1741486712683767_218184955355479443_o.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี (หลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพรการพอกเข่าด้วยสมุนไพรการแช่เท้าสมุนไพร)

113736792_1740692546096517_8903795948618136335_o.jpg116427925_1740693059429799_7815727764043727747_o.jpg115759239_1740692992763139_5705857270211804327_o.jpg115718583_1740692506096521_7213585791764715727_o.jpg113221711_1740693086096463_1469213245562385370_o.jpg114624378_1740692646096507_1125638890629429260_o.jpg113268898_1740692876096484_2364922740778840280_o.jpg114119472_1740692916096480_3915635221169119067_o.jpg115768653_1740692502763188_9127992947294121925_o.jpg

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี (หลักสูตรการทำขนมหวาน)

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี (หลักสูตรการเลี้ยงปลาสวยงามและการขยายพันธุ์ไม้ประดับ)

110035913_1735017576664014_2867223398000030308_o.jpg109293129_1735017796663992_4746285258910581315_o.jpg111009804_1735017346664037_7375865216251114077_o.jpg110340507_1735017356664036_7957209268824402960_o.jpg113680539_1735017613330677_8191088836897999590_o.jpg109760601_1735017719997333_5848481540223828889_o.jpg112588944_1735017339997371_238166854599228708_o.jpg110315095_1735017509997354_917804626279612314_o.jpg109758883_1735017619997343_8766058790495342301_o.jpg114072898_1735017526664019_5747740999878233302_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__7774577.jpgS__7774572.jpgS__7774573.jpgS__7774570.jpgS__7774575.jpgS__7774574.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี (หลักสูตรการสานกระเป๋าจากผักตบชวา)

110803398_1734016590097446_1149707364092015360_o.jpg109130344_1734016690097436_5108586180763823933_o.jpg114248521_1734016533430785_6628151550165210373_o.jpg110334904_1734016760097429_1064484563407289701_o.jpg109775815_1734016520097453_8344597526135312523_o.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__7766044.jpgS__7766047.jpgS__7766041.jpgS__7766043.jpgS__7766040.jpgS__7766042.jpg

 

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ลงสำรวจพื้นที่ท่อประปาแตกชำรุด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

75089989_1710479699117802_7673647629748353570_o.jpg106214124_1710479815784457_2081771629878315335_o.jpg106024476_1710479705784468_3417519733688991832_o.jpg106493621_1710479905784448_2784580479767859179_o.jpg106464115_1710479755784463_6550256284685851459_o.jpg82279138_1710479882451117_7352495554476808208_o.jpg106109839_1710479852451120_2683493494819855756_o.jpg