ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของอปท.

ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของอปท.

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของอปท. ประจำปี พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของอปท. ประจำปี พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร1ดาวน์โหลดเอกสาร2

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode