งานบริหารงานทั่วไป

ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง...

ลำดับ  รายการ วันที่ลงประกาศ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
32 แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.12พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
31 การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ลว.5พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
30 ให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานี ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.ปทุมธานี ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
28  เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลว.27ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
27 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ลว.30ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
26 เรื่อง มาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ลว.29พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
25 ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อราชการในอบต.บ้านฉาง ลว.23เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
24  ขยายเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.31มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode