ITAปี2561-2564

ITA ปี 2564

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000002458
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
415
944
2409
49
2409
8
2458

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-10 19:48:55

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2564 บันทึกข้อความ ที่ 71002/กองคลัง เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ลว.19มี.ค.64 บันทึกข้อความ/ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลว.23ก.พ.64 บันทึกข้อความ/ ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่1)เงินกันค้างจ่าย ปี 2562 ลว.21ธ.ค.63 บันทึกข้อความ/ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.6พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2564 บันทึกข้อความ ที่ 71002/006 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563 ลว.6พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2564 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.30ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2564 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.30ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2564 บันทึกข้อความ ที่ 71002/005 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564 ลว.30ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564 บันทึกข้อความ ที่ สศว. 64/2563 เรื่อง ขอส่งแผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ลว.28ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 บันทึกข้อความ ที่ 131/2563 เรื่อง ขอส่งแผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองช่าง)  ลว.28ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 บันทึกข้อความ ที่ 71002/กองคลัง เรื่อง ขอส่งแผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง)  ลว.28ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 บันทึกข้อความ ที่ 71002/กองคลัง เรื่อง แจ้งหัวหน้าส่วนราชการทุกกองให้จัดทำแผนพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.1ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 บันทึกข้อความ ที่ 411/2563 เรื่อง ขอส่งแผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัด)  ลว.30ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ลว.11ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ลว.23เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.23เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.15เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (Corona Virus Disease 2019 COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลว.4พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ลว.24ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ลว.22ก.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)  ลว.30เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลว.13ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.1ต.ค.61 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.2ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2564 (สขร.) ลว.9มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2564 (สขร.) ลว.5ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2564 (สขร.) ลว.8ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2564 (สขร.) ลว.3ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2564 (สขร.) ลว.6พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.30ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.7ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.4ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.8ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.4มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.5พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.6เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.5ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.8ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) อบต.บ้านฉาง ลว.31ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.12ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.7พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.30ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
12/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.2ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
11/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5ส.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
10/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.3ก.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
9/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.2มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.9พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.4ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.4ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.5ก.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.9ส.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.11ก.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.4มิ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.3พ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.10เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.6มี.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.)  ลว.5ก.พ.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.9ม.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.7ธ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.2พ.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.12มิ.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.8พ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.10เม.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.7มี.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.6ก.พ.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2564 (สขร.) ลว.9มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2564 (สขร.) ลว.5ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2564 (สขร.) ลว.8ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2564 (สขร.) ลว.3ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2564 (สขร.) ลว.6พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.30ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.7ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.4ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.8ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.4มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.5พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.6เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.5ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.8ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) อบต.บ้านฉาง ลว.31ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.12ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.7พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.30ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
12/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.2ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
11/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5ส.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
10/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.3ก.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
9/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.2มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.9พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.4ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.4ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.5ก.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.9ส.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.11ก.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.4มิ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.3พ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.10เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.6มี.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.)  ลว.5ก.พ.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.9ม.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.7ธ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.2พ.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.12มิ.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.8พ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.10เม.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.7มี.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.6ก.พ.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศงบรายงานทางการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 หลังจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบเรียบร้อย ลว.8มี.ค.63ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร