ITAปี2561-2564

ITA ปี 2564

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000002448
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
405
944
2399
49
2399
8
2448

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-10 19:44:23

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

งานรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
57/2564 จ้างเหมาซ่อมเบรค ไมล์ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน กจ 1446 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.19มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
56/2564 ซ่อมแซมถนนและไหล่ทางทองหล่อ (ปท.ถง45-004) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.17มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
55/2564 จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิง ชนิดเคมี CO2 ชนิดเคมีแห้ง ชนิดเคมีโฟม ชนิดน้ำยาเหลวระเหย และเคมีสูตรน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.12มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
54/2564 จ้างเหมาซ่อมรถสำหรับซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 92-2130 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.12มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
53/2564 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 92-2487 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.12มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
52/2564 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9921 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
51/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
50/2564 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีแพาะเจาะจง ลว.3มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
49/2564 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้ง กับแท่นกดเจลแบบเหยียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
48/2564 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
47/2564 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
46/2564 จ้างเหมาอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
45/2564 ซื้อขนมและผลไม้ตามโครงการอาหารเสริมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (สมทบอาหารกลางวัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
44/2564 จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและจ้างเหมาจัดหาที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
43/2564 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล การรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของศพด.บ้านฉาง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
42/2564 ซื้อชั้นวางรองเท้า ตามโครงการจัดซื้อชั้นวางรองเท้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.18ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
41/2564 ซื้อแผงกั้นจราจร ตามโครงการจัดซื้อแผงกั้นจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.11ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
40/2564 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประกาศห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงแม่น้ำคูคลองสถานที่หรือทางสาธารณะหรือปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนเอง พร้อมกรอบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.11ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
39/2564 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9921 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.5ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
38/2564 จ้างเหมาติดตั้งระบบพร้อมเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.5ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
37/2564 ซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.5ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
36/2564 ซื้อหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
35/2564 จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
34/2564 จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและจ้างเหมาจัดหาที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
33/2564 ซื้ออาหารเสริม(ขนมและผลไม้) ตามโครงการสมทบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
32/2564 ซื้อแฟ้มก้านยก ขนาด 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
31/2564 ซื้อแฟ้มก้านยก ขนาด 3 นิ้ว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.29ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
30/2564 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 และขนาด เอ3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.29ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
29/2564 จ้างเหมาติดตั้งระบบออนไลน์ ระบบกล้องวงจรปิด ของกองคลัง อบต.บ้านฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.15ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
28/2564 ซื้อแฟ้มมีสันแบบเจาะรู ขนาด 3 นิ้ว กับ ขนาด 2 นิ้ว โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง ลว.15ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
27/2564 ซื้อหมึกสำหรับใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร sharp AR-6120 NV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
26/2564 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
25/2564 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายรณรงค์ตามโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
24/2564 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการและสติ๊กเกอร์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
23/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
22/2564 ซื้ออาหารเสริม (ขนมและผลไม้) ตามโครงการอาหารเสริม (สมทบอาหารกลางวัน) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.30ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
21/2564 จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.30ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
20/2564 จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและจ้างเหมาจัดหาที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.30ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
19/2564 จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.27ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
18/2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยที่ดินอบต. (ปานย้อย) หมู่ที่ 3 เงินกันปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
17/2564 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กข 814 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.8ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
16/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 814 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.8ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2564 อาหารเสริม (ขนมและผลไม้) ตามโครงการอาหารเสริม (สมทบอาหารกลางวัน) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน และโครงการรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563 ลว.27พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2564 จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและจ้างเหมาจัดหาที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล พร้อมฝังกลบ ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.27พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 6476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.27พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2564  จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า พร้อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์พร้อมค่าบริการ ทะเบียน 82-2130 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.18พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2564  จ้างเหมาทำป้ายไวนิล และทำสติ๊กเกอร์โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.18พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2564  จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมัน ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2564  จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข-814 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2564  จ้างเหมาจัดหาอาหารปรุงสำเร็จ ตามโครงการรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันฯ เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.30ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2564  ซื้อขนมและผลไม้ โครงการอาหารเสริมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (สมทบอาหารกลางวัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.30ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2564  จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและจ้างเหมาจัดหาที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.30ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2564 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเปลี่ยนสายพานพร้อมอุปกรณ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนรถ กฉ-8807 (001-56-001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564 ซื้อแบตเตอร์รี่ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ-8807 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.27ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 จ้างเหมาจัดหาอาหารปรุงสำเร็จ ตามโครงการรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันฯ เดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 ซื้อขนมและผลไม้ โครงการอาหารเสริมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (สมทบอาหารกลางวัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ลว.1ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
       136/2563  

     จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินระบบโทรศัพท์ NEO SL1000 ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.24ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
135/2563   

     จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ดิน อบต.บ้านฉาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.15ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
134/2563   

     จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยจำปี หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว.15ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
133/2563   

     ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง เครื่องพิมพ์อิงเจ็ทขนาดเอ3 เครื่องคอมพิวเตอร์ชุดลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว.14ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
132/2563   

      ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว.11ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
131/2563   

     ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.11ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
130/2563    จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8666 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.11ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
129/2563    ซื้อกระจกโค้งจราจร จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ลว.11ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
128/2563    ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR-6120 NVโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10ก.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
127/2563    จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมัน โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำปีพ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.8ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
126/2563    จ้างทำอาหารปรุงสำเร็จ เป็นอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำเดือนกันยายน 2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.28ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
125/2563   

      จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ การชำระค่าธรรมเนียมขยะ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.28ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
124/2563   

     ซื้ออาหารเสริม(ขนมและผลไม้) ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.28ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
123/2563    ถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอลขนาด 21 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
122/2563    จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและจัดหาที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
121/2563    ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
120/2563    ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.14ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
119/2563    จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.14ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
118/2563    ซื้อโพเดี่ยมไม้ จำนวน 1 แท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.14ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
117/2563    ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.14ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
116/2563    ซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน LED จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.14ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
115/2563    จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กง 6476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.14ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
114/2563    จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 81-8666  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.14ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
113/2563    ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.13ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
112/2563    จ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง (อาคารเรียน 1) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
111/2563    จ้างเหมาบริการติดตั้งไฟประดับพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
110/2563    ซื้ออาหารสดสำหรับทำอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.31ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
109/2563    จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
108/2563             

     ซื้ออาหารเสริม (ขนมและผลไม้) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.31ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
107/2563    ซื้ออาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนจมน้ำปี พ.ศ.2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.31ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
106/2563    ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกอบรมในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ลว.29ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
105/2563   

     จ้างเหมาซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ในตำบลบ้านฉางและบอร์ดกำมะหยี่ห้องประชุม พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.24ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
104/2563   

     ซื้ออาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.23ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
103/2563    

     จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับพร้อมอุปกรณ์ บริเวณทางเข้าอบต.และซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีตกลงราคา

ลว.22ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
102/2563 

      จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของศพด.พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.17ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
101/2563 

     ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9921 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว.17ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
100/2563 

     จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9921 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว.17ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
99/2563 

      ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว.16ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
98/2563  

      จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมัน โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.16ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
97/2563  ซื้อเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.16ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
96/2563  จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-2130 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
95/2563  จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์ของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-8666 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.9ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
94/2563 

     ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera หมึกรุ่น Tk-479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.3ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
93/2563  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.2ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
92/2563  จ้างก่อสร้างลานคสล.ด้านข้างที่ทำการอบต.บ้านฉาง ด้านทิศเหนือ ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.2ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
91/2563  จ้างเหมาปรับปรุงอาคารห้องสมุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
90/2563  ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการปรับพื้นสนามเด็กเล่น บริเวณด้านหน้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.30มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
89/2563  จ้างเหมาซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ 1 ชุดพร้อมอัดเสียงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
88/2563  

     ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับรถของทางราชการ ทะเบียน 82-9921 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว.29มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
87/2563  จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
86/2563 ซื้อนมพาสเจอร์ไรด์ ชนิดถุง ของศพด.บ้านฉาง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
85/2563  จ้างจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอบต.บ้านฉางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
84/2563  ซื้ออาหารเสริม(ขนมและผลไม้) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
83/2563  ซื้อวัสดุสำหรับอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
82/2563   

     ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง ครูและผู้ดูแลเด็กปี พ.ศ.2563 จำนวน 4 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.19มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
81/2563  ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการดุแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน แก่ บิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.18มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
80/2563   

        จ้างเหมาซ่อมระบบน้ำมันรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 814 พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.18มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
79/2563 

       ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว.17มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
78/2563 

       ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว.11มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
77/2563 

        จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำทะเบียน บท-5313 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.11มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
76/2563 

       ซื้อแบตเตอร์รี่ของรถทะเบียน บท 5313 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.8มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
75/2563 

       จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว.29พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
74/2563 ซื้อหน้ากากผ้าตามโครงการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของอบต.บ้านฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ลว.24เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
73/2563  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการอบต.บ้านฉาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.21เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
72/2563  ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.17เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
71/2563 ซื้อสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ หมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.16เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
70/2563 ซื้อถังสแตนเลส ขนาดบรรจุ 1,00 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.13เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
69/2563  ซื้อเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ถุงมือหนังสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.13เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
68/2563 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์สำหรับใช้กับเครื่อง print Hp cartridge สีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.13เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
67/2563 ซื้อชุดไฟอรามพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
66/2563 ซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก 15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย USB/SD จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
65/2563 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.8เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
64/2563 จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
63/2563 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ขนาด 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
62/2563 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับล้างมือ แบบไม่ต้องล้างออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.23มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
61/2563 จ้างเหมาซ่อมหลังคาอาคารที่ทำการอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.16มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
60/2563 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-3083 พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.16มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
59/2563 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมน้ำมัน ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.13มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
58/2563 ซื้อวัสดุเตรียมสนามแข่งขัน และถ้วยรางวัลตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีตำบลบ้านฉาง ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.12มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
57/2563 จ้างค่าเช่าเหมายานพาหนะรถปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมัน จำนวน 8 คัน ไป/กลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
56/2563 จ้างเหมาค่าน้ำยาถังดับเพลิง ซีโอทู เคมีแห้ง และค่าแก๊สหุงต้ม (LPG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
55/2563 ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
54/2563 ซื้อนมพาสเจอร์ไรด์ ชนิดกล่อง ของสถานศึกษศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำเดือนเมษายน และ 1-5 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
53/2563 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR 6120N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.2มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
52/2563 ซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวันตามโครงการรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.2มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
51/2563 จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.2มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
50/2563 ซื้ออาหารเสริม (ขนมและผลไม้) ตามโครงการ (สมทบอาหารกลางวัน) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและโครงการรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.2มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
49/2563 จ้างเหมา ปรับปรุง และซ่อมแซม ป้ายชื่อซอยภายในตำบลบ้านฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
48/2563 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉางเกี่ยวกับวิถีของคนไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
47/2563 ซื้ออาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสมานฉันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.21ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
46/2563 ซื้อโล่รางวัล เหรียญรางวัล พร้อมสายคล้องตามโครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
45/2563 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9921 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
44/2563 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.19ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
43/2563 จ้างเหมาซ่อมตู้เย็น 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.19ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
42/2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกิตติจิตต์ (ขนส่ง) ช่วงต่อจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ถึงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.19ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
41/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.17ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
40/2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.17ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
39/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.13ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
38/2563 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.7ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
37/2563 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมัน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.7ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
36/2563 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-1446 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
35/2563 ซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
34/2563 จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
33/2563 ซื้ออาหารเสริม (ขนมและผลไม้) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
32/2563 จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท 5313 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.17ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
31/2563 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-3083 และ 81-8666 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
30/2563 จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
29/2563 จ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ส่วนกลางทะเบียน กจ 1446 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
28/2563 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-52-021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
27/2563 ซื้ออาหารเสริมขนมและผลไม้โครงการอาหารเสริม (สมทบอาหารกลางวัน) ประจำเดือนมกราคม 2563 ตามโครงการรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
26/2563 ซื้อวัสดุสำหรับอาหารกลางงวัน ประจำเดือนมกราคม 2563 ตามโครงการรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
25/2563

จ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้าง 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.20ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
24/2563  ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.19ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
23/2563 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.16ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
22/2563 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถกระเช้าสำหรับซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-2130 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.6ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
21/2563 จ้างเหมาผูกผ้าและจัดดอกไม้ประดับเวที พร้อมอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และวันรัฐพิธีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.2ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
20/2563 ซื้อวัสดุสำหรับทำอาหารกฃางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.29พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
19/2563  จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.29พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
18/2563  ซื้ออาหารเสริม ขนมและผลไม้ตามโครงการอาหารเสริม (สมทบอาหารกลางวัน) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน และโครงการรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.26พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
17/2563  โครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.20พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
16/2563  จ้างเหมากำจัดวัชพืชในลำคลองทางหลวง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.12พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร 
15/2563  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบีบนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.12พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2563  จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยเพิ่มเติม 3 วัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.8พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2563  จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9921 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.8พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563  จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู สีเทา หมายเลขทะเบียน กง 6476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.5พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563  ซื้อวัสดุสำหรับทำอาหารกลางวันพร้อมปรุงสำเร็จเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.1พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 จ้างเหมาจัดหาสถานที่สำหรับทิ้งขยะพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.1พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 ซื้อนมพาสเจอร์ไรด์ ชนิดถุงและ ชนิดกล่อง ของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ถึงมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.1พ.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 ซื้ออาหารประเภทผลไม้และขนม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.1พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 จ้างเหมากำจัดวัชพืชในลำคลองทางหลวง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.12พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 จ้างเหมากำจัดวัชพืชในลำคลองทางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.12พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-2130 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.11พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 ซื้อวัสดุสำหรับทำอาหารกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.1ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมถังกลบ ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.1ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  ซื้อนมพาสเจอร์ไรด์ ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.1ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  ซื้ออาหารเสริม (ขนมและผลไม้) ตามโครงการอาหารเสริมนม (สมทบอาหารกลางวัน) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.1ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร