งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง...

 

 

⌲แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
 1/2563 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2563   ลว.27มี.ค.63  ประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
 1/2562 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2562    ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

⌲ประกาศต่างๆ

 

 ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
7/2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือประชาชนของอบต.บ้านฉาง ลว.10มิ.ย.63
ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563  ลว.8มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 รายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ลว.1มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 การบังคับใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.27มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.)อบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว.25มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 ผลการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว.13มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว.4มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 ลว.14ส.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 ผลการคัดคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 ลว.7ส.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง