สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

sun

 

 ลำดับที่ รายการ  วันที่ลงประกาศ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1  การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บ้านฉางและสถานที่ให้บริการ  ลว.7ม.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  ลว.7ม.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง