แผนดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ลำดับที่  รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร  
แผนดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี พ.ศ. 2563 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำแผนฯ/ บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศใช้แผนฯ/ ประกาศ/ รูปเล่มแผนฯ  
1 แผนดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี พ.ศ. 2562   บันทึกข้อความ/ประกาศ/รูปเล่มแผนฯ  

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง