คณะกรรมการศูนย์ฯ

ลำดับ  รายการ วันที่ลงประกาศ
ดาวน์โหลดเอกสาร 
4  

คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 006/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข้อมูลข่าวสาร คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง 

 ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 

บันทึกข้อความ ที่ 159/2562  เรื่อง ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.บ้านฉาง

 ลว.10พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 

คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 104/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข้อมูลข่าวสาร คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง

 ลว.8พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร 
1  

รูปคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ดาวน์โหลดเอกสาร

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง