ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

เลือกข้อมูลตามที่ท่านต้องการ...

pt1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง

เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง

จังหวัดปทุมธานี 12000

 

แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น

 

Facebookอบต.บ้านฉาง

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์

 

Line@Official อบต.บ้านฉาง

qrcode

 

 

 

 

หมายเลขภายในองค์กร

ลำดับที่  ชื่อส่วนราชการ  หมายเลข  ต่อ  แฟกซ์
1 สำนักงานปลัด 02-581-6754  207-213 02-581-6754 ต่อ 207
กองคลัง  02-581-6754  203-205  
กองช่าง  02-581-6754  216-218  
4 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 02-581-3372 202  

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง