ITAปี2561-2564

ITA ปี 2564

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000002383
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
340
944
2334
49
2334
8
2383

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-10 18:54:43

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 บันทึกข้อความ ที่ 451/2563 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 12 เดือน ลว.26ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 บันทึกข้อความ ที่ 389/2562 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 12 เดือน
ลว.26ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 บันทึกข้อความ ที่ 390/2561 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 12 เดือน ลว.17ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร