มาตรา7(1)โครงสร้าง

มาตรา 7 (1) โครงสร้าง

แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงสร้างสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงสร้างกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงสร้าง กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงสร้างการบริหารงานของอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับที่/ปีงบประมาณ  รายการ  วันที่ลงประกาศ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2563 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักปลัด คำสั่งอบต.ที่ 225/2562 ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองคลัง คำสั่งอบต.ที่ 228/2562 ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองช่าง คำสั่งอบต.ที่ 227/2562 ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คำสั่งอบต.ที่ 226/2562 ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักปลัด (แก้ไขเพิ่มเติม) คำสั่งอบต.ที่ 031/2562 ลว.23ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองช่าง คำสั่งอบต.ที่ 233/2561 ลว.29ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองคลัง คำสั่งอบต.ที่ 232/2561 ลว.29ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คำสั่งอบต.ที่ 231/2561 ลว.29ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักปลัด คำสั่งอบต.ที่ 230/2561 ลว.29ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักปลัด (แก้ไขเพิ่มเติม) คำสั่งอบต.ที่ 276/2560 ลว.29ธ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองคลัง คำสั่งอบต.ที่ 227/2560 ลว.17ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คำสั่งอบต.ที่ 226/2560 ลว.17ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองช่าง คำสั่งอบต.ที่ 225/2560 ลว.17ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักปลัด คำสั่งอบต.ที่ 224/2560 ลว.17ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง