มาตรา9(6)สัญญาสัมปทาน

มาตรา9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาด ตัดตอน หรือ สัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดบริการสาธารณะ สัญญา อื่นๆ

-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง-

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง