ITA ปี 2561-2563

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านฉาง

คำสั่ง

ฝากข้อความถึงเรา

Latest Message: 1 day, 18 hours ago
  • : 이상하다는 생각이 들었다.셋째 좋지 않은 일을 겪었음에도 불구하고 왜 다시 호 카지노 칩 돌리기 텔에 나왔을까 그리고 왜 결국 호텔을 그만뒀을까 두 번째 의문과 함께 생각해보면 협박이나 회유를 받
  • : 이상하다는 생각이 들었다.셋째 좋지 않은 일을 겪었음에도 불구하고 왜 다시 호 카지노 칩 돌리기 텔에 나왔을까 그리고 왜 결국 호텔을 그만뒀을까 두 번째 의문과 함께 생각해보면 협박이나 회유를 받
  • : 이상하다는 생각이 들었다.셋째 좋지 않은 일을 겪었음에도 불구하고 왜 다시 호 카지노 칩 돌리기 텔에 나왔을까 그리고 왜 결국 호텔을 그만뒀을까 두 번째 의문과 함께 생각해보면 협박이나 회유를 받
  • [site] : I like reading through your web sites. Thank you so much! Here is my blog post - site («link»
  • [site] : I like reading through your web sites. Thank you so much! Here is my blog post - site («link»
  • [site] : I like reading through your web sites. Thank you so much! Here is my blog post - site («link»
  • [پرورش : Maintain the excellent work and bringing in the group! دوزبانه («link»
  • [پرورش : Maintain the excellent work and bringing in the group! دوزبانه («link»
  • [پرورش : Maintain the excellent work and bringing in the group! دوزبانه («link»
  • [بهینه : من این پیام را خواندم و می توانم این مطلب را به اشخاص دیگر هم پیشنهاد کنم

Guests are shown between [].

Smileys
Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000013849
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
325
419
1806
9943
9865
3896
13849

Your IP: 3.228.10.17
Server Time: 2020-09-23 15:29:29

มาตรา9(4) คู่มือหรือคำสั่ง

มาตรา9(4) คู่มือหรือคำสั่ง

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

ลำดับ/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 คู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานปลัด ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองคลัง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองช่าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ กระบวนงานบริการตามภารกิจของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว.1มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลว.6มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 คู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานปลัด ประจำปี พ.ศ. 2562    ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองคลัง ประจำปี พ.ศ. 2562    ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองช่าง ประจำปี พ.ศ. 2562    ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562    ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ กระบวนงานบริการตามภารกิจของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 ลว.11เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561 คู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานปลัด ประจำปี พ.ศ. 2561    ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองคลัง ประจำปี พ.ศ. 2561    ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองช่าง ประจำปี พ.ศ. 2561    ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561    ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ กระบวนงานบริการตามภารกิจของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 ลว.4ก.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ลว.16พ.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2559 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ลว.25เม.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2558 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ลว.20ก.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
17  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ดาวน์โหลดเอกสาร
16  การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    ดาวน์โหลดเอกสาร
15  การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร    ดาวน์โหลดเอกสาร
14  การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร    ดาวน์โหลดเอกสาร
13 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

   ดาวน์โหลดเอกสาร
12  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล    ดาวน์โหลดเอกสาร
11  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล    ดาวน์โหลดเอกสาร
10  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    ดาวน์โหลดเอกสาร
 9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ    ดาวน์โหลดเอกสาร
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    ดาวน์โหลดเอกสาร
 7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    ดาวน์โหลดเอกสาร
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21    ดาวน์โหลดเอกสาร
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22    ดาวน์โหลดเอกสาร
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21    ดาวน์โหลดเอกสาร
การแจ้งขุดดิน    ดาวน์โหลดเอกสาร
การแจ้งถมดิน    ดาวน์โหลดเอกสาร
1 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ใน เป็นทางเข้า-ออก ทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) มาตรา 37 วรรค 1    ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บ้านฉาง