มาตรา9(4)คู่มือหรือคำสั่ง

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง