ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

Copy Link ITA

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา7

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา7

ลำดับที่  รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา7 ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรา 7(1) โครงสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรา 7(2) อำนาจหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร 
4 มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
5 มาตรา 7(4) มติ ครม. ดาวน์โหลดเอกสาร