กองคลัง

ลำดับที่  รายการ  วันที่ลงประกาศ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 246/2566 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ลว.18ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงสร้างสำนักปลัดกองคลัง   ดาวน์โหลดเอกสาร

 

บุคลากรของ กองคลัง...

L278 page-0001 resize