กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่  รายการ  วันที่ลงประกาศ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 248/2566 เรื่อง มอบหมายการงานในหน้าที่ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลว.18ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงสร้างสำนักปลัดกองคลัง   ดาวน์โหลดเอกสาร

 

บุคลากรของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม...

L281 page-0001 resize