ประชาสัมพันธ์

416121098 2751268881705540 7064108374932776861 n

 

 

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ดำเนินกิจกรรมวันมาฆบูชา กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล๋ จำนวน 83 คน

วัตถุประสงค์กิจกรรมฯ

1.เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนมีความรู้ความเข้าใจในพิธีการทางศาสนาที่ถูกต้อง

2.เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธได้เหมาะสม

428616374_2788050558027372_4322358609140388648_n.jpg428613146_2788050681360693_1486782917881669838_n.jpg428620262_2788051188027309_3595821722455187097_n.jpg428616400_2788050468027381_1682891399065595665_n.jpg428616135_2788050378027390_6731409699871460243_n.jpg428616321_2788051084693986_3760463780589225405_n.jpg428620575_2788051228027305_4544700135852673602_n.jpg428615083_2788050374694057_868843434698707284_n.jpg428613715_2788051421360619_493762073197462866_n.jpg428617449_2788051458027282_4786908069266280233_n.jpg

 

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นำโดยนายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.บ้านฉาง ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนในเขตพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลบ้านฉางน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์),กิจกรรมรักษาความสะอาด ภายใต้โครงการ "เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน" และกิจกรรมโครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน (สปสช.) เพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาที่สาธารณะ เก็บขยะ ตัดกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และร่วมกันเทน้ำ EM โยนลูกบอล EM ลงคลองทางหลวง เพื่อปรับสภาพน้ำใสลำคลองดีขึ้น ณ บริเวณซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2 และคลองทางหลวง

428614496_2787980168034411_4882837279590216778_n.jpg428615384_2787980334701061_8637098001885608781_n.jpg428620505_2787980811367680_517428479394643577_n.jpg428622834_2787979998034428_3980912926077116094_n.jpg428629647_2787979608034467_7660837254297554970_n.jpg428599663_2787980618034366_3784935830069779836_n.jpg428622455_2787979611367800_6410100047382085316_n.jpg428621899_2787981508034277_2703908438212440905_n.jpg428624187_2787984074700687_8896241688371075992_n.jpg428615029_2787981281367633_3315291361373256870_n.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เข้าร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 9 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานแจ้งวัฒนะ)

392875626_2787380628094365_5058889813517299209_n.jpg428643624_2787380638094364_7522221757983511478_n.jpg428643102_2787380558094372_387670933417754427_n.jpg409064790_2787380554761039_2851076311317384574_n.jpg428646741_2787380561427705_8637198598610456511_n.jpg

 

428618747 2785167424982352 5103628629930306932 n

 

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายเกรียงศักดิ์  เพรชประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษณะด้านกีฬาสำหรับเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 83 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจให้เด็กเป็นคนมีระเบียบ วินัย รู้จักความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นการฝึกให้เป็นคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ เป็นคนรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก และสามารถทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนและครูได้ด้วยความมั่นใจ

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 เรื่องพิจารณาเลือกประธานสภาอบต.บ้านฉาง ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

426592980_2782446531921108_6085134683871643605_n.jpg426520794_2782446491921112_3157443799576920331_n.jpg427861400_2782446821921079_4779534657479195220_n.jpg426595234_2782446668587761_973725218071430933_n.jpg426545591_2782446508587777_1968068512079251439_n.jpg426514864_2782446645254430_5002919238923987205_n.jpg426594413_2782446475254447_1619591023626836741_n.jpg426525082_2782446665254428_1422146077245372022_n.jpg426606666_2782446698587758_6901053183951855601_n.jpg

 

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 เรื่องพิจารณา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

426526001_2780200832145678_4046994147578305403_n.jpg427974474_2780200762145685_5407282658033826683_n.jpg427887024_2780200712145690_4911607306321528961_n.jpg427655529_2780200695479025_3463736930602155411_n.jpg426565046_2780200612145700_7620912821046511539_n.jpg426539773_2780200765479018_1328621475700762918_n.jpg427866873_2780200655479029_4557551577680292570_n.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 อบต.บานฉาง นำโดยนายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยสมาชิกอบต.บ้านฉาง หมู่ที่ 1 และเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากท่อประปาแตก บริเวณปากทางเข้าโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี

426558877_2777199672445794_4370215467954667011_n.jpg426612917_2777199675779127_3838160350989072601_n.jpg426520723_2777199669112461_452244784342319444_n.jpg426636532_2777199749112453_1873615443104648471_n.jpg

 

นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ เดอะเลกาซี่ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 

- ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านท่าไม้ยาว ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

- ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรชีววิถีท่าม่วง ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

วัตถุประสงค์โครงการฯ

1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพอนามัยของตนเอง ให้บรรลุซึ่งสุขภาวพอันสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจและสังคม

2.เพื่อสร้างเสริมการทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสามารถนำกิจกรรมที่รับความรู้ไปปฏิบัติตามความเหมาะสมกับตนเองในชีวิตประจำวัน

3.เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ตามแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.เพื่อการเตรียมการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าและอย่างมีศักดิ์ศรี

 

422893847 2771305329701895 8745132380390412978 n

 

 

 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักเรียนฯ/ ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต. ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนในเขตพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์การรณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลบ้านฉางน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือนมกราคม) กิจกรรมรักษาความสะอาด ภายใต้โครงการ "เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน" และกิจกรรมโครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน (สปสช.) เพื่อร่วมกันเก็บขยะมูลฝอย และป้ายโฆษราริมทางสาธารณะ โดยดำเนินการบริเวณถนนทางหลวง 346 ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว

422886446_2771249139707514_6896115238184502752_n.jpg422910766_2771247196374375_485151036479264841_n.jpg422894241_2771249229707505_575115395650838965_n.jpg423554239_2771248919707536_1988797243211104612_n.jpg422883218_2771248899707538_4478108607574486002_n.jpg422894622_2771248916374203_7167218793077817466_n.jpg422893875_2771249066374188_2281854883616342073_n.jpg422911043_2771247209707707_5265186134526655003_n.jpg422891862_2771248993040862_3546407682979449274_n.jpg

 

 

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. กองช่างอบต.บ้านฉาง ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาบาดาล หมู่ที่ 3 เนื่องจากเกิดเหตุท่อประปาชำรุดแตก ทำให้เกิดน้ำรั่วไหล บริเวณดังกล่าว

423160586_2770434496455645_1439463482585570720_n.jpg423161708_2770434223122339_3092001184446128883_n.jpg423248738_2770434399788988_6486887349157036988_n.jpg423249690_2770434326455662_4067888865670609390_n.jpg423248912_2770434389788989_5583576447617518219_n.jpg423237500_2770434509788977_7626285737758692839_n.jpg

 

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วย ประธานสภา, ปลัดอบต., รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง เข้าร่วมประชุม การชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยสำนักงานป.ป.ช.จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

422233279_2766410140191414_5939733860569045197_n.jpg421750913_2766410133524748_6208591031919237113_n.jpg422264590_2766409463524815_8055840013038704590_n.jpg422263376_2766410030191425_1960252968324951069_n.jpg421747405_2766410086858086_7300476171689312498_n.jpg421783541_2766409456858149_6819341419270519383_n.jpg421820098_2766409433524818_4641569190427023957_n.jpg422088189_2766409913524770_3528626597561835862_n.jpg421743475_2766409900191438_8893419876323662929_n.jpg

 

 

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการป้องกันอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง

กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 83 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ

1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยและครูมีความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย

2.เพื่อให้ครูมีความเข้าใจในเรื่องการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและสามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

3.เพื่อฝึกซ้อมเด็กปฐมวัยในการอพยพหนีไฟ

4.เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

421743129_2766405473525214_3050317932429928629_n.jpg422245852_2766405556858539_1217012837365123447_n.jpg422097686_2766405193525242_7439311003616590314_n.jpg422084832_2766405170191911_5675325212036590861_n.jpg421773978_2766405566858538_4334689381552246035_n.jpg421803495_2766405436858551_7748272437136364365_n.jpg

 

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง ได้ดำเนินการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉางให้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดาวน์โหลดแผ่นพับ

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง จัดกิจกรรมการใช้น้ำส้มควันไม้ Wood Vinegar กำจัดศัตรูพืช ใช้เป็นสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เช่น ปลวก เพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียวในนาข้าว หรือใช้เป็นสารขับไล่แมลง
กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 83 คน
วัตถุประสงค์กิจกรรมฯ
ช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้
1. ป้องกันแมลงแล้วยังช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มผลผลิตด้วย
2. ป้องโรคและแมลง ช่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืชจำพวกหนอน เพลี้ย และแมลง ปราศจากสารตกค้าง

420177834_2761701427328952_8510298455861417256_n.jpg420497158_2761700730662355_8738960475985012108_n.jpg420115054_2761701460662282_2342537955099485648_n.jpg420464886_2761701217328973_2410185629336984009_n.jpg420489574_2761701063995655_3219767166326220164_n.jpg420443979_2761701483995613_2565385627492297565_n.jpg

 

 

420443964 2761026157396479 51657153170325725 n resize

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ได้ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งมีรองนายก ประธานสภาอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัด อบต.บ้านฉาง

โดยท่านเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและในการประชุมวันนี้ ได้มีการแจ้งประกาศต่างๆด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่

1.ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

2. ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน

3. ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับ อบต.บ้านฉาง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.บ้านฉาง

4. แนวทางปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Dos & Don'ts)

5.วิธีแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

6kl.jpg5kl.jpg4kl.jpg7kl.jpg3kl.jpg2kl.jpg8kl.jpg11kl.jpg1kl.jpg

 

 

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีรองนายกอบต. ประธานสภาอบต. ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัด อบต.บ้านฉาง โดยท่านเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและในการประชุมวันนี้ ได้มีการแจ้งประกาศต่างๆด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่

1.ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

2.ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

3.ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

4. ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน

5. ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับ อบต.บ้านฉาง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.บ้านฉาง

6. แนวทางปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Dos & Don'ts)

7.วิธีแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

420182864_2760447627454332_1529859208799859799_n.jpg419593869_2760447534121008_8528988082730306951_n.jpg420175061_2760447564121005_7870517462496272238_n.jpg420156278_2760447640787664_1598200189147600830_n.jpg420143353_2760447530787675_6188123966598100198_n.jpg419654129_2760447527454342_7822841156066682281_n.jpg419700167_2760447660787662_5278314387797632525_n.jpg420165869_2760447517454343_1580014481937098814_n.jpg

418293699 2755493737949721 6854660657759441116 n

418463264 2756187411213687 753810882187785506 n resize

 

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 อบต.บ้านฉาง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

412835613_2746577312174697_2930878413664408591_n.jpg414973105_2746577132174715_2661280098440584930_n.jpg414660031_2746577232174705_8190769730461969109_n.jpg412984843_2746577118841383_2103782871962849348_n.jpg414681642_2746577108841384_7359535286291896522_n.jpg412965815_2746577122174716_4438993268805089786_n.jpg414718493_2746577292174699_2311035231658902214_n.jpg414675727_2746577198841375_7109092606236848800_n.jpg414668660_2746577208841374_7002368099599984717_n.jpg

 

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กองช่างอบต.บ้านฉาง ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาบาดาล หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

414055014_2745228665642895_1671649838396512111_n.jpg414034485_2745228758976219_4820670361300306430_n.jpg414046193_2745228635642898_6923931210970585524_n.jpg414093003_2745228765642885_8520887442209342079_n.jpg412646009_2745228625642899_5733209633778935171_n.jpg414049648_2745228658976229_8866647482722675381_n.jpg

 

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง จัดกิจกรรม Merry Christmas ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 83 คน

วัตถุประสงค์กิจกรรมฯ

1.เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้พบปะสังสรรค์ และทำกิจกรรมร่วมกัน

2. เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รู้จักการให้และการแบ่งปันผู้อื่น

414582152_2745123335653428_1535998922668872683_n.jpg412991481_2745123465653415_3739137943020419598_n.jpg412972490_2745123088986786_7638489663831079231_n.jpg414680840_2745123082320120_8858791994564940016_n.jpg414588481_2745123535653408_2354530784820683545_n.jpg412946842_2745123762320052_1925293343801554668_n.jpg411966847_2745123188986776_2151248270131470906_n.jpg411939763_2745123438986751_7466900440112986779_n.jpg

 

วันที่ 22-24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ฝึกอบรม ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อ.เมืองน่าน จ.น่าน

- ศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านต้นแหลง ต.ไชยวัฒนา อ.ปัส จ.น่าน

- ศึกษาดูงาน ณ ชุมชนเม่นทองพัฒนา จ.สูงเม่น จ.แพร่

414654884_2745144575651304_277283936019784360_n.jpg413026262_2745142732318155_2094633488732418941_n.jpg411970196_2745142855651476_7938358025411032412_n.jpg414611666_2745142555651506_6262068648666398226_n.jpg414645688_2745144152318013_7056036985838103385_n.jpg412870690_2745142625651499_2340850755485035963_n.jpg412927275_2745142782318150_4411276940943739600_n.jpg412981760_2745144912317937_8222632982575575653_n.jpg413011697_2745142808984814_4344241353099507027_n.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บ้านครูธานี (บ้านหอมชื่น) ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 55 คน 

วัตถุประสงค์โครงการฯ

1.เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รู้จักการปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัย

2.เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

3.เพื่อเป็นการพัฒนาทางสมอง อารมณ์เด็กก่อนวัยเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนไทย

412521720_2742271349271960_6382518565878712870_n.jpg412510447_2742271452605283_6563412838244017659_n.jpg412528250_2742269799272115_4311308247348085147_n.jpg411434342_2742271672605261_8741546471313555365_n.jpg412497585_2742271815938580_8764516874357476340_n.jpg411420907_2742271679271927_4746790345133391134_n.jpg411452938_2742269762605452_6529190823147490024_n.jpg411422197_2742271472605281_1237767171543035957_n.jpg411398555_2742271692605259_873782529210008819_n.jpg412547698_2742271855938576_8742742706097767986_n.jpg

 

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง จัดโครงการศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 83 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ

1.เพื่อเสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามศักยภาพที่เหมาะสมตามวัย

2.เพื่อสร้างความภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชนและตระหนักถึงความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย อยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

3.เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

411677938_2740164056149356_993014848299662644_n.jpg411670836_2740164052816023_8545606123711519522_n.jpg412034516_2740164109482684_8658074653691563645_n.jpg410947122_2740164149482680_919984238386513556_n.jpg410263657_2740164359482659_3089101718718123737_n.jpg411867539_2740164042816024_8409593967726508739_n.jpg

 

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กองช่างอบต.บ้านฉาง ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาบาดาล ณ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

410655106_2740161986149563_8711416630221053367_n.jpg411016104_2740162096149552_1827132420303253510_n.jpg412241505_2740162189482876_365068131484618736_n.jpg411901529_2740162019482893_5624529806756456485_n.jpg411955646_2740161982816230_2411592102613709552_n.jpg411784311_2740162016149560_4896449997118908293_n.jpg

 

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง จัดกิจกรรมนั่งสมาธิ ณ บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 83 คน
วัตถุประสงค์กิจกรรมฯ :
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ และประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ (ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0816.5/ว4916 ลงวันที่ 23 พ.ย.66)

66a.jpg68a.jpg69a.jpg64a.jpg67a.jpg65a.jpg

 

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง จัดกิจกรรมน้องไหว้พี่เพื่อนไหว้เพื่อน ณ บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 83 คน
วัตถุประสงค์กิจกรรมฯ :
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ และประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ (ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0816.5/ว4916 ลงวันที่ 23 พ.ย.66)

61a.jpg60a.jpg57a.jpg63a.jpg58a.jpg62a.jpg59a.jpg

 

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ณ บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 83 คน
วัตถุประสงค์โครงการฯ
1. เพื่อเสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตในชีวิตประจำวันได้ตามศักยภาพที่เหมาะสมตามวัย
2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชนและตระหนักถึงความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

409830606_2737872289711866_8128917916745790610_n.jpg409730420_2737872196378542_5397305411139769252_n.jpg409730668_2737872539711841_4196727116472196272_n.jpg409201487_2737872419711853_486162785083217506_n.jpg409191366_2737872383045190_6430926261788187310_n.jpg409871272_2737872199711875_7720780941528778474_n.jpg409741079_2737872193045209_5913753927150015028_n.jpg409770826_2737872519711843_3246050723965187939_n.jpg409192013_2737872209711874_3261536816421952246_n.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ประชุมพนักงานอบต.บ้านฉาง ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

409200932_2737324199766675_8056903560729980793_n.jpg409388627_2737323916433370_3208440956095675514_n.jpg409703840_2737324023100026_8000640181307659842_n.jpg410287608_2737324123100016_2313121729669802590_n.jpg409351724_2737323896433372_9164636235388257954_n.jpg409777631_2737324086433353_5735888852800390574_n.jpg409441879_2737323886433373_9031652972981456578_n.jpg409205200_2737323706433391_5623401741771312021_n.jpg409415318_2737324126433349_5973965670552100426_n.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

409764480_2737320883100340_1406630912974468469_n.jpg409737719_2737320909767004_733241903909321483_n.jpg409854784_2737320986433663_6367638615025425571_n.jpg409400760_2737320996433662_593149077118233213_n.jpg409855714_2737321006433661_154147112449693439_n.jpg410176446_2737320906433671_7800233826142139992_n.jpg409191102_2737320913100337_4575405106855757992_n.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาอบต.บ้านฉาง หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ ศพก. เข้าร่วมกิจกรรมงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day) ปี 2567" ณ ศูนย์เครือข่ายศพก.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (แปลงนาสาธิต) หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 อบต.บ้านฉาง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

409394981_2736618379837257_2071415406770654307_n.jpg409420949_2736618193170609_6007135162312334718_n.jpg409704585_2736618313170597_4373565107616560607_n.jpg409346980_2736618113170617_4024144368896253320_n.jpg409426525_2736618203170608_3231372486672382563_n.jpg409178417_2736618233170605_4903120957569926397_n.jpg409814746_2736618329837262_817924202143304398_n.jpg409791880_2736617989837296_6636643098626657601_n.jpg409176375_2736617993170629_6472089944976511531_n.jpg

 

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง จัดกิจกรรมเก็บขยะจิตอาสา ณ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง

 

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กองช่างอบต.บ้านฉาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการทำความสะอาดพื้นศาลาที่พักโดยสาร บริเวณปากทางเข้าซอยทองหล่อ ตำบลบ้านฉาง และดำเนินการทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณถนนซอยบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1

407979813_2730978613734567_8885411286351220940_n.jpg406611759_2730978317067930_2347755335901205551_n.jpg407200124_2730978597067902_8783581974848973432_n.jpg393154289_2730978567067905_5653784586764861410_n.jpg407113060_2730978350401260_4667041466840435725_n.jpg406610706_2730978513734577_594697656601628322_n.jpg407044176_2730978647067897_8015982264919849473_n.jpg406611917_2730978327067929_8317937754788641169_n.jpg407096825_2730978557067906_2940379420987567051_n.jpg

 

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันพ่อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3 กิจกรรมภายในงานมีการแสดงกิจกรรมการเต้นประกอบเพลงของเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง และการร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.บ้านฉาง และเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง


 

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กลเ็กตำบลบ้านฉาง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง 15 ค่ำ เดือน 12 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง

405226861_2725826817583080_1548129032326785738_n.jpg405123330_2725826437583118_2611301926767104215_n.jpg405381304_2725827404249688_2719240318465246147_n.jpg403710070_2725827337583028_6099938854460332177_n.jpg405061752_2725826670916428_396868257965146516_n.jpg405248499_2725827147583047_3304757084752825533_n.jpg405279262_2725827264249702_8709095064084996452_n.jpg405132442_2725826974249731_4044853732581188021_n.jpg

 

post222

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

403606399 2723984917767270 3557915554717456405 n

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 อบต.บ้านฉาง ดำเนินการจัดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

401856812_2718750581624037_2335238096826326533_n.jpg401839302_2718750531624042_3009664422763318375_n.jpg402103471_2718750318290730_45872363703750490_n.jpg402044152_2718750331624062_2313390278967376831_n.jpg402094088_2718750434957385_7914518764527737923_n.jpg402120705_2718750421624053_6392215339618251263_n.jpg401607252_2718750321624063_3503206398735260636_n.jpg402013890_2718750301624065_4731758013831318263_n.jpg

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เข้าตรวจการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

401834281_2717494868416275_8954347691869799943_n.jpg402117690_2717493825083046_2830322308356810060_n.jpg402111765_2717493828416379_1702034198606904819_n.jpg402037729_2717494678416294_1670138090196750663_n.jpg401603446_2717495258416236_452235806578530420_n.jpg402031691_2717494291749666_5119114914785509925_n.jpg400664715_2717494111749684_2084585225588475366_n.jpg400355751_2717495155082913_1181885891614990159_n.jpg

 ps

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง

395362658_2706364596195969_6660283885689857280_n.jpg395299340_2706364219529340_1549577070083295527_n.jpg395329166_2706364536195975_8462964551628721889_n.jpg394530397_2706364269529335_7432423532366613969_n.jpg395266787_2706364056196023_7362179250509673791_n.jpg395343329_2706364649529297_7915319563723037773_n.jpg394522750_2706364692862626_6565668856297596476_n.jpg395365441_2706364412862654_8173516736979077802_n.jpg

395353586 2704117783087317 1572520587445436268 n

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยด้านการกำจัดวัชพืช บริเวณหมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

394261023_2701545356677893_2609836062121747385_n.jpg393783295_2701546140011148_6757776777632492678_n.jpg393832671_2701546080011154_73439998833388048_n.jpg393781869_2701545390011223_7829675718736760020_n.jpg394313949_2701546203344475_6183591116909928110_n.jpg393832984_2701546133344482_5902516433581600894_n.jpg391665100_2701545483344547_2833099515252929278_n.jpg

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานนี้ ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.บ้านฉาง อถล. อสม. ประชาชนในตำบลบ้านฉาง และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3

394341238_2701517800013982_4431330727260667553_n.jpg393771201_2701517673347328_8471044967534373335_n.jpg391681233_2701517616680667_2588661897493224784_n.jpg393781267_2701519886680440_5154096004951848063_n.jpg391641700_2701517663347329_2300759780503822943_n.jpg

ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอพพลิเคชั่น "ThaiD" เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

391652801_2700831693415926_6241919024097842242_n.jpg393229342_2700831773415918_5552562578535472061_n.jpg391717983_2700831710082591_2170959949900396959_n.jpg393631758_2700831743415921_1929037704127843309_n.jpg393234520_2700831733415922_6828695201931610780_n.jpg

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นำโดย นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) มอบหมายให้ กองช่างอบต.บ้านฉาง ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณหมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

387703490_2693922164106879_7406703582060958483_n.jpg386383409_2693922567440172_4854924723664791825_n.jpg386597304_2693922454106850_5613542785453642815_n.jpg386420101_2693922694106826_6100937401343623421_n.jpg386471118_2693922287440200_4392476606582545215_n.jpg386417751_2693922204106875_7488130038856170287_n.jpg386579286_2693922167440212_8724227421906562193_n.jpg386780893_2693922214106874_7307123798304317705_n.jpg

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 อบต.บ้านฉาง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

385096127_2690601801105582_4510983558350492195_n.jpg370047624_2690602064438889_1211798800286998799_n.jpg385079006_2690601701105592_1216156219344638491_n.jpg384780380_2690601841105578_9118808445741582035_n.jpg385829709_2690601714438924_1672424963944564349_n.jpg384550993_2690601677772261_2450651275015968779_n.jpg384792658_2690602017772227_3758794466731084682_n.jpg385778693_2690601964438899_289095559956197748_n.jpg384777792_2690601917772237_2236798414023446886_n.jpg

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 อบต.บ้านฉาง นำโดย นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ตามโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ตรวจการประเมินโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ณ หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1 หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

382588793 2689946174504478 9093042244420308955 n

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 อบต.บ้านฉาง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

382588787_2689940191171743_3943288396210016291_n.jpg385257389_2689940274505068_2666336378695075812_n.jpg385886649_2689940184505077_7310342969304880088_n.jpg385268017_2689940284505067_5531425086411939177_n.jpg384427450_2689940264505069_1820715056736861908_n.jpg384416093_2689940187838410_2435653174802024213_n.jpg382595308_2689940347838394_7573265056072982572_n.jpg